Zaposlitev

Razpis za mesto mladega raziskovalca

Prof. dr. Mario Poljak, Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo, Medicinska fakulteta UL

Elektronska pošta:
WWW povezava: http://www.imi.si

Opis področja dela:

Delo kandidata bo potekalo v vrhunsko opremljenem laboratoriju mednarodno vpete raziskovalne skupine. Delo bo usmerjeno v raziskave genetske raznolikosti izbranih genotipov človeških papilomavirusov ter njihove evolucije. Delo bo zahtevalo tudi poznavanje sodobnih računalniških programov za analizo nukleotidnih in aminokislinskih zaporedij, analizo podatkov pridobljenih z globokim sekveniranjem, izdelavo filogenetskih dreves in razvoj modelnih programov.

Zainteresirani kandidati pošljite prijave s kratkim življenjepisom in motivacijskim pismom na naslov:

Pogoji/želena znanja:
  • zaključen študij naravoslovja ali računalništva 2. bolonjske stopnje do oktobra 2015
  • vpis na podiplomski znanstveni študijski program Univerze v Ljubljani
  • motiviranost za raziskovalno delo v skupini, delavnost, natančnost, odličen študijski uspeh
  • zaželjene predhodne izkušnje z laboratorijskim delom na področju mikrobiologije, molekularne biologije in/ali bioinformatike
  • pripravljenost na daljše izpopolnjevanje v tujini

Nazaj