Priznanja

Slovensko biokemijsko društvo (SBD) podeljuje priznanja, ki se imenujejo po Savu Lapanjetu, enemu od začetnikov moderne biokemije v Sloveniji. Društvo podeljuje naslednja priznanja:

Lapanjetova nagrada

priznanja_lapajnetova_nagrada

Lapanjetova nagrada je strokovno priznanje, ki se podeli članu SBD za vrhunske dosežke na področju biokemijskih znanosti na znanstveno-raziskovalnem ali pedagoškempodročju, s katerimi je pomembno prispeval k razvoju biokemijskih znanosti v slovenskem in mednarodnem prostoru. To priznanje se podeli tudi za uspešen prenos znanstveno-raziskovalnih izsledkov v prakso.

Lapanjetovo priznanje

priznanja_lapajnetova_priznanje

Lapanjetovo priznanje je strokovno priznanje mlademu članu, ki se podeli članu Društva za vrhunske dosežke na področju biokemijskih znanosti na znanstveno-raziskovalnem ali pedagoškem področju, s katerimi je pomembno prispeval k razvoju biokemijskih znanosti v slovenskem in mednarodnem prostoru. To priznanje se podeli tudi za uspešen prenos znanstveno-raziskovalnih izsledkov v prakso. To priznanje lahko prejme član društva, ki je v koledarskem letu dopolnil največ 35 let.

Lapanjetova plaketa

priznanja_lapajnetova_plaketa

Lapanjetova plaketa je organizacijsko priznanje, ki se podeli članu Društva za dolgoletno organizacijsko in/ali strokovno delo v sekcijah ali organih društva, za zasluge pri uveljavljanju slovenske biokemije v širši družbeni skupnosti, za popularizacijo in predstavljanje dosežkov znanstveno-raziskovalnega dela in dosežkov širši javnosti (predavanja, prispevki v javnih medijih, ipd.) ter za uspešno organizacijsko in/ali strokovno delo pri širjenju biokemijske dejavnosti in uveljavitvi novih oblik delovanja, ki prispevajo k razvoju biokemijskih znanosti.

Častni član društva

Naziv Častnega člana se podeli za izjemne dosežke na področju biokemijskih znanosti, izjemne zasluge za razvoj biokemijskih znanosti ter za izjemne zasluge za razvoj in dejavnost Društva. Častno članstvo se lahko podeli tudi uglednim znanstvenikom iz tujine, za izjemen prispevek k razvoju biokemijskih znanosti v Republiki Sloveniji.