Zaposlitev

Razpis za delovno mesto raziskovalca v razvojni analitiki biofarmacevtike

, Lek d.d.

Elektronska pošta:
WWW povezava: http://www.lek.si/si/o-nas/zaposlitev/

Opis področja dela:
 • načrtovanje in izvedbo analitskih aktivnosti, razvoj, validacije in prenos analitskih metod ter pripravo ustrezne analitske dokumentacije,
 • načrtovanje in izvedbo fizikalno-kemijskih in biokemijskih analiz v skladu z dogovorjenimi časovnicami, projektnimi plani in cilji globalnega razvoja biofarmacevtike,
 • načrtovanje in izvedbo testiranja stabilnosti,
 • interpretacijo in poročanje rezultatov,
 • razvoj in implementacijo novih strokovnih znanj ter tehnologij, prenos znanj med sodelavci ter sodelovanje s sodelavci drugih oddelkov, funkcij in lokacij,
 • sodelovanje pri izbiri nove opreme in vzdrževanju obstoječe laboratorijske opreme,
 • zagotavljanje skladnosti aktivnosti s standardi na področju kakovosti, na področju zagotavljanja zdravja in varnosti pri delu ter drugimi Novartisovimi standardi,
 • ostale naloge po navodilu nadrejenega, v skladu z letnimi cilji in kazalniki uspešnosti.
Pogoji/želena znanja:
 • najmanj visokošolsko izobrazbo (zaželen doktorat) kemijske, biokemijske, farmacevtske ali druge naravoslovne smeri,
 • najmanj tri leta primerljivih delovnih izkušenj na področju analitskega razvoja ali kakovosti farmacevtskih izdelkov,
 • aktivno znanje angleškega jezika.

 

Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za določen čas enega leta z možnostjo podaljšanja.

Prijave z življenjepisom v slovenskem in angleškem jeziku pošljite najkasneje do 25. 10. 2015.


Nazaj