Novica

Dobitniki društvenih štipendij in denarne pomoči pri organizaciji srečanj 2021

26.05.21  |  avtor: Aljoša Bavec

Na razpis petih štipendij mlajšim članom društva za udeležbo na konferencah v tujini sta prispeli dve prijavi. Na podlagi prejetih vlog je UO sklenil, da štipendiji za leto 2021 podeli naslednjima članoma:  Aljaž Gaber (UL, FKKT)  in Metka Petrič (MF). Sredstva v višini 500 € so namenjana za pokritje potnih stroškov in kotizacije fizične udeležbe konference. V primeru, da bo srečanje virtualno se podelijo sredstva, ki pokrijejo stroške kotizacije.

Prejemnikom štipendij iskreno čestitamo.

Na razpis za finančno pomoč pri organizaciji znanstvenih srečanj na ozemlju R. Slovenije sta prispeli dve prijavi. UO je sklenil, da bo društvo v letu 2021 finančno podprlo v višini 500 € organizacijo enodnevnega srečanja »“RNA Networks in Development and Disease 2021« (Ljubljana, 25. avgust 2021).

Prejemniki štipendij in finančne pomoči pri organizaciji znanstvenih srečanj najdejo navodila o obveznostih in osnutek donatorske pogodbe med dokumenti. Pogodbo ustrezno izpolnijo in jo po pošti pošljejo na naslov Slovenskega biokemijskega društva, da bo društvo lahko doniralo denarna sredstva.


Nazaj