Nagrajenec

Igor Kregar

Lapajnetova plaketa, 2009

igor_kregarProf. dr. Igor Kregar je vrsto let deloval na področju biokemije v slovenskem prostoru. Bil je dolgoletni predavatelj biokemijskih vsebin na dodiplomskih in podiplomskih programih Univerze v Ljubljani. Poleg obsežnega znanstvenega in pedagoškega dela je prof. Kregar odigral pomembno vlogo ob začetku organiziranega delovanja slovenskih biokemikov. Ob ustanovitvi Biokemijske sekcije v okviru Slovenskega kemijskega društva leta 1972 so mu bile zaupane naloge tajnika. Z vlogo tajnika je pomembno sodeloval tudi pri ustanovitvi in razvoju samostojnega Slovenskega biokemijskega društva v letih 1983-1988. Leta 1987 je bil izvoljen za tajnika Jugoslovanske zveze biokemijskih društev. To funkcijo je opravljal vse do njenega razpada leta 1992. Razen tekočih tajniških obveznosti je pripravljal gradiva, organiziral društvene skupščine in sodeloval v delovnih predsedstvih. Kot delegat se je udeležil številnih skupščin FEBS-a in IUBMB. Kot član organizacijskih odborov društvenih srečanj je sodeloval pri organizaciji kongresov, ki jih je organiziralo Slovensko biokemijsko društvo. Bil je generalni sekretar 18. kongresa FEBS, ki je potekal leta 1987 v Ljubljani. Vestno je poskrbel tudi za arhiviranje dokumentov, ki so nam v lanskem jubilejnem letu pomagali sestaviti petindvajset-letno zgodovino delovanja Slovenskega biokemijskega društva. Za dolgoletno organizacijsko in strokovno delo v sekcijah ali organih Slovenskega biokemijskega društva, ter za uspešno organizacijsko in strokovno delo pri širjenju biokemijskih znanosti v Sloveniji, se prof. dr. Igorju Kregarju, podeli Lapanjetovo plaketo za leto 2009.

 

Nazaj na seznam nagrajencev