Nagrajenec

Vladimir Cotič

Lapajnetova plaketa, 2008

vladimir_coticDr. Vladimir Cotič (rojen leta 1934 v Ljubljani) je študij medicine zaključil leta 1960. Staž je opravil v Bolnici Novo mesto, nato pa se je zaposlil na Inštitutu »Jožef Stefan«. Član Slovenskega biokemijskega društva je od njegove ustanovitve, že prej pa je pomembno pomagal pri delu Biokemijske sekcije Slovenskega kemijskega društva. Leta 1988 je bil izvoljen za člana upravnega odbora SBD, v katerem je opravljal blagajniške in tajniške posle do leta 2001. Razen tekočih tajniških obveznosti je pripravljal gradiva in organiziral društvene skupščine ter sodeloval v delovnih predsedstvih, v devetdesetih letih pa je bil član več organizacijskih odborov društvenih srečanj. Pomembno vlogo je imel pri ustanavljanju društva in prehodu članov Biokemijske sekcije SKD v novoustanovljeno SBD. Še posebej se je angažiral pri pripravah društvenega statuta. V času opravljanja tajniških poslov je skrbel za obveščanje članov o društvenih predavanjih v času pred uporabo elektronske pošte in vodil društveni arhiv.

 

Nazaj na seznam nagrajencev