Nagrajenec

Tadeja Režen

Lapajnetovo priznanje, 2009

tadeja_rezenDr. Tadeja Režen je kljub mladosti že dozorela raziskovalka, ki je v obdobju 2004 – 2009 objavila 7 člankov (štirikrat kot prva avtorica) v odmevnih revijah, ki jih citira SCI (tri objave s faktorjem vpliva nad 4) in en članek v domači reviji, še en SCI članek pa je bil sprejet v objavo. Njena celotna bibliografija (COBISS) obsega preko 60 vpisanih enot. Raziskuje predvsem citokrome, ki so povezani s sintezo in metabolizmom holesterola. Tako je s sodelavci pokazala horizontalni prenos gena CYP51 iz rastlin v redke bakterijske vrste. Encim, ki ga ta gen kodira, je pomemben pri sintezi holesterola in predstavlja potencialno tarčo za novo generacijo zdravil – hipolipidemikov. Sodelovala je tudi pri raziskavah, ki so pokazale, da je gen CYP51 in s tem tudi sinteza holesterola, vključen v procese takojšnjega zgodnjega odgovora celic na različne stresne dejavnike iz okolja. Tadejo Režen lahko prištevamo med pionirje funkcijske genomike pri nas. Sodelovala je pri razvoju originalnega bio-čipa Steroltalk za ciljano proučevanje interakcij med ravnovesjem holesterola in presnovo zdravil, s katerim je bilo izvedenih veliko raziskav, ki so deloma že objavljene, nekaj objav pa lahko še pričakujemo. Redno sodeluje tudi v pedagoškem procesu na Medicinski in na Biotehniški fakulteti UL. Dr Tadeja Režen je zelo dobra raziskovalka, ki ima v 5-letnem obdobju, ki vključuje tudi dvakratno materinstvo, odlično bibliografijo, in je s svojim raziskovalnim in pedagoškim delom veliko prispevala k razvoju funkcijske genomike v Sloveniji, zato se ji podeli Lapanjetovo priznanje za leto 2009.

 

Nazaj na seznam nagrajencev