Nagrajenec

San Hadži

Lapajnetovo priznanje, 2020

San Hadži, se je rodil ob koncu leta 1988 v Ljubljani. Bil je odličen študent biokemije na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani. Študij je zaključil leta 2011 z zagovorom diplomskega dela o pretvorbah prionskega proteina, za katerega je prejel študentsko Prešernovo nagrado. Nadaljeval je s podiplomskim študijem na Vrije Universiteit Brussel in Univerzi v Ljubljani. Ukvarjal se je z regulacijo prepisovanja genov v bakterijskih modulih toksin-antitoksin. Študij je zaključil leta 2015 z doktoratom obeh univerz. Za doktorsko delo je bil nagrajen s Samčevo nagrado. Leta 2016 se je zaposlil na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo, kjer od leta 2020 deluje kot docent za področje fizikalne kemije. Pri raziskovalnem delu se odlikuje z razvojem novih konceptov razumevanja obnašanja biomolekularnih sistemov.

Raziskovalno delo doc. Hadžija je interdisciplinarno in vključuje področja biokemije, fizikalne kemije in strukturne biologije ter včasih sega tudi na področje sistemske biologije. Usmerjeno je v predvsem v razumevanje celičnih regulatornih mehanizmov, kot je uravnavanje prepisovanja genov v bakterijskih modulih-toksin antitoksin, razumevanje interakcij in delovanja intrinzično neurejenih proteinov (IDP), ki so brez definirane prostorske strukture v nativnem stanju in v zadnjem času tudi štiriverižnih struktur DNA imenovanih kvadrupleksi, ki se bistveno razlikujejo od Watson-Crickove dvojne vijačnice.

Pomembnost znanstvenega dela doc. Hadžija v obdobju 2015-2019 potrjujejo publikacije v uglednih mednarodnih revijah kot so Angewandte Chemie, Nature Communications, Nucleic Acids Research, Journal of Molecular Biology, The FASEB Journal in Biophysical Journal, pri katerih je prvi ali korespondenčni avtor, ter številna, tudi vabljena, predavanja na znanstvenih srečanjih. Dela, pri katerih je sodeloval, so bila izbrana med »Najodličnejše dosežke Univerze v Ljubljani« in za predstavitev »Odlični v znanosti« (ARRS). Doc. Hadži je tudi odličen pedagoški delavec, ki študente navdušuje za fizikalno biokemijo.

Če povzamem, doc. dr. San Hadži je v zadnjih petih letih objavil vrsto izvirnih del, ki predstavljajo pomemben prispevek k znanosti na področju fizikalne biokemije, na katerem je svoj čas deloval tudi prof. Lapanje. Raziskave bistveno prispevajo k opisu zapletenega obnašanja proteinov in nukleinskih kislin v različnih biomolekularnih sistemih.

 

 

Nazaj na seznam nagrajencev