Nagrajenec

Kristina Sepčić

Lapajnetova nagrada, 2020

Redna profesorica dr. Kristina Sepčić je diplomirala in doktorirala s področja biokemije na Oddelku za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani (BF UL). Po zaključku doktorata se je skupaj 1,5 leta usposabljala na Univerzi Paul Sabatier v Toulousu (Francija) in v Centru za biofiziko v Trentu, CNR (Italija). Od leta 1994 je zaposlena na Katedri za biokemijo Oddelka za biologijo BF, kjer zadnjih 10 let opravlja funkcijo predstojnice katedre ter vodi raziskovalno skupino za biokemijo. Prof. Sepčićeva aktivno sodeluje v pedagoškem procesu na bolonjskih, prvo- in drugostopenjskih, ter doktorskih študijih na Biotehniški, Pedagoški in Medicinski fakulteti. Sedem let je bila gostujoča predavateljica na drugostopenjskem študiju Biotehnologije na Univerzi na Reki (Hrvaška). Pod njenim mentorstvom je študij uspešno diplomiralo več kot 70 dodiplomskih, 23 magistrskih in 14 doktorskih študentov. Bila je tudi mentorica ali somentorica 8 mladim raziskovalcem. Je avtorica 4 univerzitetnih učbenikov. Za predano pedagoško delo je prejela več pohval s strani BF in UL.

 

Raziskave prof. dr. Kristine Sepčić so tesno povezane z osrednjo tematiko programske skupine »Toksini in biomembrane«, katere članica je. Na začetku kariere je bila usmerjena predvsem v raziskave biološko-aktivnih naravnih snovi iz morskih nevretenčarjev. Izolirala in opisala je alkilpiridinijeve polimere iz jadranske kruhaste morske spužve, ki so pokazali obetavno netoksično antivegetativno aktivnost. Te molekule, poleg omenjenega, lahko tvorijo tudi prehodne pore v membranah sesalskih celic, kar se je izkazalo kot zelo koristno v postopku njihove stabilne transfekcije, ki so ga zaščitili z mednarodnim patentom. Zadnjih 20 let pa je dr. Sepčićeva usmerjena predvsem v raziskave membransko-aktivnih proteinov iz družine egerolizinov. Skupna lastnost te skupine beljakovin je specifična vezava na membranske lipide, kar jim daje številne možnosti za aplikativno uporabo. Tako je opisala uporabo fluorescenčno-označenega egerolizinskega proteina za označevanje membranskih mikrodomen (raftov) pri živih sesalskih celicah. Nedavno je s sodelavci odkrila, da so citotoksični egerolizinski kompleksi iz gliv ostrigarjev selektivno insekticidni. Pridobljeni rezultati odpirajo pot razvoju okolju prijaznih in dolgotrajno učinkovitih bioinsekticidov in so zaščiteni z mednarodnim patentom.

 

Dr. Kristina Sepčić je v svoji dosedanji karieri sodelovala pri objavi kar 119 izvirnih znanstvenih in 13 preglednih člankov. Kar 80% teh je bilo objavljenih v revijah, ki po kvaliteti sodijo v prvo ali drugo četrtino revij na svojem področju. Objavila je tudi 9 poglavij v knjigah. V zadnjih 10 letih je bila, nevključujoč avtocitate, citirana več kot 2000 krat. Je članica uredniškega odbora revije Scientific Reports in aktivno deluje kot recenzentka člankov znanstvenih revij s področij biokemije, toksikologije in biofizike. Opravljala je še vrsto vodilnih in koordinacijskih funkcij. Na Oddelku za biologijo BF UL je bila tako, med leti 2006 in 2010, predsednica Komisije za dodiplomski študij in namestnica Prodekana za področje Biologija. Leta 2015 je bila recenzentka projektov Obzorje 2020 pri Evropski Komisiji. Na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) je od leta 2016 članica Znanstveno-raziskovalnega sveta za naravoslovno-matematične vede za področje Biokemija in molekularna biologija.

 

Leta 2001 je v Parizu zmagala na mednarodnem natečaju in prejela nagrado »Daniel Juvance« za raziskovalne dosežke s področja morske biotehnologije. Leta 2004 je prejela Svečano listino UL za izjemne zasluge na področju raziskovalnega in pedagoškega dela, leta 2016 pa nagrado Miroslava Zeia za izjemne dosežke na področju dejavnosti Nacionalnega instituta za biologijo. Znanstveni članek o insekticidnih kompleksih na osnovi egerolizinov je bil leta 2018 izbran in predstavljen na prireditvi ARRS »Odlični v znanosti« za področje Biotehnike.

 

 

Nazaj na seznam nagrajencev