Nagrajenec

Blaž Cigić

Lapajnetova plaketa, 2019

Prof. dr. Blaž Cigić je leta 1995 zaključil univerzitetni študij kemije na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani. Še istega leta se je kot mladi raziskovalec zaposlil na Oddelku  za biokemijo in molekularno biologijo Instituta Jožef Stefan ter vpisal  Interfakultetni podiplomski študij biokemije in molekularne biologije, ki ga je leta 1999 zaključil z zagovorom doktorata na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani. Leta 2000 se je zaposlil kot asistent za področje biokemije na  Oddelku za živilstvo Biotehniške fakultete, kjer je od leta 2009  visokošolski učitelj.

Raziskovalno delo prof. dr. Blaža Cigića obsega  študij stabilnosti, aktivnosti in inhibicije katepsina C ter z rastlinskimi aminopeptidazami. Raziskovalno se ukvarja s stabilizacijo in pretvorbami askorbinske kisline ter metodologijo in standardizacijo antioksidativnih testov. Preučuje tudi vpliv različnih dejavnikov na indukcijo sinteze in pretvorbe bioaktivnih snovi v rastlinah, ki jih vključujemo v prehrano.  

Kot predavatelj je vključen v večje število študijev na prvi in drugi stopnji Biotehniške fakultete in Zdravstvene fakultete Univerze v Ljubljani. Bil je mentor ali somentor pri več kot 70 diplomah, magisterijih ali doktorskih disertacijah. V soavtorstvu je objavil tri univerzitetne učbenike, kakor tudi članek How To Motivate Students To Study before They Enter the Lab v reviji Journal of Chemical Education, kjer so nakazani pristopi za motivacijo študentov.

Prof. dr. Blaž Cigić je že vrsto let aktivno vključen v delovanje Slovenskega biokemijskega društva.  V okviru sodelovanja z britanskim Biochemical Society  je leta 2003 obiskal univerzi v Yorku in Leedsu in o tamkajšnjih načinih pedagoškega dela poročal SBD. Sodeloval je pri prevodu učbenika Temelji biokemije. Od leta 2009 koordinira skupino za izobraževanje. Koordiniral je  izvedbo delavnice Biochemistry Education, ki jo je leta 2011 pripravil FEBS Education Committee in okroglo mizo Izzivi v izobraževanju v okviru 10. srečanja SBD. Bil je član organizacijskih odborov srečanj FEBS3+  in SBD. Od prvega srečanja leta 2012 je član programskih in organizacijskih odborov bienalnih srečanj Biomolekularec.  Je član nadzornega odbora SBD.

Kot organizator in koordinator različnih aktivnosti v okviru Slovenskega biokemijskega društva je prof. dr. Blaž Cigić prispeval h krepiti delovanja  in prepoznavnosti društva.  Zaradi njegovega prispevka  ga je Upravni odbor SBD predlagal za dobitnika Lapanjetove plakete za leto 2019.  

 

Nazaj na seznam nagrajencev