Nagrajenec

Igor Križaj

Lapajnetova nagrada, 2019

Dr. Igor Križaj je redni profesor biokemije na Univerzi v Ljubljani, vodja Odseka za molekularne in biomedicinske znanosti na Inštitutu Jožef Stefan ter vodja programske skupine Toksini in biomembrane. Glavno področje njegovega raziskovalnega dela je področje toksinologije, kjer raziskuje molekularne mehanizme delovanja toksinov iz strupov živali, predvsem tistih, ki delujejo na živčni in krvožilni sistem. Izsledke uporablja pri reševanju medicinskih problemov, za izboljšanje pristopov zdravljenja zastrupitev, na področjih nevro-degenerativnih in srčno-žilnih bolezni.

Skupina pod vodstvom prof. Križaja je že vrsto let med vodilnimi v svetovnem merilu na področju raziskav molekularnega mehanizma delovanja skupine nevrotoksinov, sekretornih fosfolipaz A2, ki jih najdemo v številnih kačjih pa tudi drugih živalskih strupih. Ugotovitve prof. Križaja in sodelavcev na tem področju dela še posebej pomembno prispevajo k raziskavam strukture in dinamike bioloških membran, usmerjanja proteinov v celicah, izboljšanju imunoterapije po zastrupitvi z modrasovim strupom ter k pojasnjevanju in zdravljenju nevropatij, npr. Alzheimerjeve bolezni.

Prof. Igor Križaj se tudi intenzivno posveča raziskavam komponent modrasovega strupa, ki delujejo na krvožilni sistem. Pod njegovim vodstvom so tako v strupu modrasa odkrili in podrobno okarakterizirali nabor beljakovin, pomembnih za razvoj novih učinkovin proti nastajanju krvnih strdkov ali pa za preprečevanje koagulacije krvi. Prebojno odkritje, ki je lani močno odmevalo v splošni javnosti, predstavlja opis molekularnega mehanizma antikoagulantne beljakovine iz modrasovega strupa, ki bi lahko predstavljala odlično osnovo za razvoj učinkovine za varno zdravljenje venske tromboembolije, tretje najbolj smrtne srčno-žilne bolezni, za katero še ni ustrezne terapije.

Prof. Igor Križaj sodi tudi med pionirje določanja primarne strukture proteinov v Sloveniji. Že vrsto let vodi edini laboratorij v Sloveniji, ki določa aminokislinsko zaporedje po Edmanovi, to je kemijski metodi. V preteklih letih je skupina razširila svojo ekspertizo tudi na masno-spektroskopsko analizo strukture proteinov in na proteomiko. Prof. Križaj je tako vodil prvo proteomsko študijo, ki je bila v celoti opravljena v Sloveniji. Poleg analize proteoma farmakološko pomembnega strupa pacifiškega polža stožca, so pod njegovim vodstvom določili tudi celostni proteinski sestavi strupov modrasa in gada, dveh medicinsko najbolj pomembnih evropskih kač.

Prof. Križaj je brez dvoma vodilni slovenski toksinolog in eden vodilnih znanstvenikov na področju toksinologije v svetu. Od leta 2012 je objavil 50 izvirnih in zbirnih znanstvenih člankov večinoma v uglednih mednarodnih revijah, med katerimi segajo Thrombosis and Haemostasis, Nucleic Acids Research in Nanotoxicology v sam vrh revij na svojih področjih. Na področju biokemije in molekularne biologije sodi, s skupno 147 objavami v revijah s faktorjem vpliva, med prvih 10 raziskovalcev z največ objavami v Sloveniji in med prvih 20 z največ pomembnimi objavami. Njegova dela so bila citirana 3111-krat (Scopus), kar ga po citiranosti uvršča na 17 mesto v državi (h-indeks 31).

Odmevni dosežki, ki jih je s svojo skupino dosegel na področju toksinologije, so bili osnova za njegovo imenovanje na položaj sekretarja Evropske sekcije Mednarodnega toksinološkega združenja, ki jo je opravljal 8 let. Od leta 2006 je član uredniškega odbora osrednje revije na področju toksinologije - Toxicon. Bil je tudi partner v integriranem evropskem projektu Conco, katerega naloga je bila temeljit opis strupa pacifiškega polža iz družine stožcev s ciljem odkrivanja novih zdravil, še posebej analgetikov. Znanje in izkušnje prof. Križaj uspešno prenaša tudi na mlade raziskovalce, kar kažejo objave del, ki so bila opravljena v okviru magistrskih in doktorskih dizertacij pod njegovim mentorstvom.

 

Nazaj na seznam nagrajencev