Nagrajenec

Gregor Anderluh

Lapajnetova nagrada, 2018

Prof. dr. Gregor Anderluh nedvomno sodi med najbolj plodne in odmevne slovenske raziskovalce s področja biokemije in molekulske biologije, ki svoje znanje in vizijo uspešno prenaša na mlajše raziskovalce. Prof. dr. Gregor Anderluh je leta 1994 zaključil študij biologije na Biotehniški fakulteti, Univerze v Ljubljani. Leta 1998 je doktoriral pri prof. dr. Petru Mačku. Leta 2011 je postal redni profesor za področje biokemije. Med leti 1999‐2009 se je večkrat po več mesecev izpopolnjeval pri priznanih strokovnjakih s področja biofizike, strukturne biologije in toksinologije v tujini (Inštitut za biofiziko (CNR), Trento, Italija; Univerza v Newcastlu in Univerza v Oxfordu, Velika Britanija).

Raziskovalno delo prof. Anderluha je bilo na začetku vezano na proučevanje citolitičnih proteinov iz morskih vetrnic, aktinoporinov. V zadnjih letih so njegove raziskave usmerjene v strukturno in funkcijsko karakterizacijo membranskih por. Prof. Anderluh je rezultate svojega dela kot avtor ali soavtor objavil v 142 izvirnih in preglednih znanstvenih člankih,  14 samostojnih znanstvenih prispevkov v monografskih publikacijah ter na desetine vabljenih predavanj na konferencah, domačih ali tujih akademskih institucijah. Med znanstvenimi deli moramo omeniti objave v vrhunskih revijah kot so Science, Nature Communications, Science Advances, PNAS, Nucl Acids Research, PlOS Pathogens, Acc Chem Res in več drugih. Njegova znanstvena dela so bila doslej citirani več kot 6000‐krat po Google Scholar. Je soizumitelj 5 patentov in 2 patentnih prijav.

Prof. dr. Anderluh je bil  vodja številnih domačih in mednarodnih raziskovalnih projektov ter je od leta 2015 vodja programske skupine »Molekulske interakcije«. Je član uredniškega odbora revij Analytical Biochemistry, Open Chemical and Biochemical Methods Journal, Scientifica in Scientific Reports; bil je tudi sourednik dveh knjig s področja toksinov, je recenzent številnih vrhunskih znanstvenih revij s področja biokemije, biofizike, molekularne biologije in toksinologije, recenzent šestih raziskovalnih agencij.  Organiziral je več znanstvenih in strokovnih srečanja v Sloveniji in v tujini.

Za svoje raziskovalno delo je že prejel številne nacionalne nagrade: Prešernovo nagrado za diplomsko delo (1944), Krkino nagrado (1996), Zlati znak J. Stefana za doktorsko delo (2002), Zoisovo priznanje za pomembne raziskovalne dosežke (2005), Zeievo nagrado (2010), Preglovo nagrado (2013), leta 2017 je bil izvoljen za člana SAZU ter za člana Academia Europaea.

Prof. Gregor Anderluh je med svojo znanstveno kariero opravljal še vrsto zelo odgovornih vodilnih in koordinacijskih funkcij na nacionalnem in mednarodnem nivoju. Tako je med leti 2004‐2013 bil tajnik Slovenskega Biokemijskega Društva, med leti 2007‐2011 je bil vodja Infrastrukturnega centra za raziskave molekulskih interakcij, leta 2010 pa je na Oddelku za biologijo BF UL imel funkcijo prodekana za področje biologija. Po prehodu na Kemijski institut leta 2011 je sprva vodja Laboratorija za molekularno biologijo in nanobiotehnologijo, od leta 2016 pa je direktor Kemijskega instituta.

Raziskovalno delo prof. dr. Gregorja Anderluha je pomembno za razvoj biokemije in molekularne biologije doma in v svetu zato mu Slovensko biokemijsko društvo podeljuje Lapanjetovo nagrado za vrhunske znanstvene dosežke za leto 2018 na področju proteinskih membranskih por in nanobiotehnologije.

 

Nazaj na seznam nagrajencev