Nagrajenec

Jelka Pohar

Lapajnetovo priznanje, 2018

Slovenska raziskovalka dr. Jelka Pohar je začetek svoje raziskovalne poti posvetila raziskovanju mehanizmov imunskga odziva. Na kompetitivnem področju raziskav o prirojeni imunosti je prispevala pomembna odkritja, ki so pomagala razjasniti molekularne mehanizme prepoznavanja Tollu podobnih receptorjev, predvsem endosomalnih receptorjev TLR3 in TLR9, ki zaznavajo prisotnost nukleinske kisline virusov in bakterij. Dr. Jelke Pohar je prva odkrila, da zelo kratki fragmenti DNA občutno izboljšajo aktivacijo receptorja TLR9 z agonisti. Ti fragmenti, katerih izvor je razgrajena DNA, sami po sebi ne aktivirajo receptorja. Sinergistično delovanje kratkih fragmentov DNA je najbolj opazno v kombinaciji s sesalčjo genomsko DNA. To odkritje, ki ga je dr. Jelka Pohar s sodelavci objavila v Nature Communications, je pomembno za razumevanje delovanja imunskega sistema v stresnih situacijah, ko je v krvnem obtoku veliko razgrajene DNA, kot npr. posledica travme, rakavih obolenj ali infekcij. Spoznanje, da zelo kratki fragmenti DNA močno izboljšajo celični odziv, lahko pomembno spremeni tudi pripravo imunoterapevtikov.

Dolžina, nukleotidno zaporedje in sekundarna struktura oligoonukleotidov določajo učinkovitost aktivacije receptorja TLR9. Omenjeno dejstvo je dr. Jelko Pohar s sodelavci spodbudilo, da sistematično razišče minimalne zahteve potrebne za učinkovito aktivacijo receptorja. Določila je minimalno nukleotidno zaporedje aktivacijskih oligonucleotidov, ki še omogoči učinkovito aktivacijo človeškega receptorja TLR9 in minimalno zaporedje oligonucleotidov, ki specifično aktivirajo mišji TLR9. Zgoraj opisano raziskavo je skupaj s sodelavci nadgradila z identifikacijo področja na ektodomeni receptorja TLR9, ki vpliva na vrstno razločevanje aktivacijskih motivov oligonucleotidov. Opisana odkritja je objavila v treh ločenih publikacija v Journal of Immunology, prestižni reviji na področju imunologije. Omenjene raziskave je dr. Jelka Pohar dopolnila z raziskavo o pomenu kemične modifikacije fosfodiesterske vezi pri sintetičnih agonistih za aktivacijo receptorja TLR9. Odkrila je, da zamenjava nepovezanega kisika v atom žvepla v fosfatni vezi motiva CpG agonista TLR9 občutno zmanjša aktivacijsko sposobnost agonista, kar je objavila v reviji Scientific Reports. Ugotovitve so pomembne za razumevanje mehanizma aktivacije receptorja TLR9 in pri pripravi novih sintetičnih agonistov receptorja kot potencialnih zdravil.

Rezultate raziskav s področja prirojene imunosti je objavila v 10 znanstvenih publikacij s faktorjem vpliva, med drugim kot prva avtorica v revijah Nature Communications, Scientific Reports, Journal Immunology, Journal of Biological Chemistry in Plos One. Poleg raziskovalnega dela je dr. Jelka Pohar pustila svoj pečat na mladih kot predana mentorica podiplomskim, diplomskim študentov in dijakom in je po svoji predanosti do znanosti in motiviranosti pri spopadanju z znanstvenimi izzivi zgled in spodbuda.

Dr. Jelka Pohar je s svojim mednarodno uspešnim raziskovalnim delom pomembno prispevala k razvoju slovenske biokemijske znanosti in ji zato Slovensko biokemijsko društvo podeljuje Lapanjetovo priznanje.

 

Nazaj na seznam nagrajencev