Nagrajenec

Marko Goličnik

Lapajnetova plaketa, 2018

Prof. dr. Marko Goličnik je zaposlen kot visokošolski učitelj na Inštitutu za biokemijo Medicinske fakultete v Ljubljani. Na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani je leta 1998 diplomiral, smer univerzitetni študij kemije. Še istega leta se je vpisal na podiplomski študij biomedicine, smer biokemija in molekularna biologija, na Univerzi v Ljubljani in se zaposlil kot mladi raziskovalec na Inštitutu za biokemijo Medicinske fakultete v Ljubljani. Leta 2002 je uspešno zagovarjal doktorsko delo, za katerega je prejel Krkino nagrado. V letu 2004 je za podoktorsko izpopolnjevanje prejel štipendijo EU sklada Marie Curie s pomočjo katere je 17 mesecev raziskovalno deloval na področju encimske katalize v laboratoriju dr. F. Hollfelderja na Odseku za biokemijo Univerze v Cambridgeu. V naziv rednega profesorja je bil izvoljen leta 2016 na Medicinski fakulteti Univerze  v Ljubljani.

Glavnina njegovega raziskovalnega dela je vezanega na proučevanje kooperativnih pojavov pri holinesterazah. Z uporabo encimske kinetike in matematičnega modeliranja je razložil kompleksne biološke pojave in jih objavil v prestižnih strokovnih revijah kot so Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA in Journal of the American Chemical Society in Chemical Communications.

Pri pedagoškem procesu sodeluje že vrsto let na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani kot predavatelj in mentor doktorskim študentom. Je avtor ali soavtor petih univerzitetnih učbenikov. Omeniti velja, da je svoje raziskovalno področje večkrat poskušal tudi primerno opisati s pedagoškega vidika, da bi lahko učitelji podajali snov encimske katalize na najboljši možen način. Tako je do sedaj objavil dva članka v znani ameriški izobraževalni reviji Biochemistry and Molecular Biology Education.

Prof. dr. Marko Goličnik je bil zelo povezan z delovanjem Slovenskega biokemijskega društva. Tako je bil v letih 2011 do 2017 član Upravnega odbora društva. V  letih 2014 do 2017 pa je kot tajnik društva vestno in uspešno upravljal tajniška opravila na zelo organiziran in pregleden način. V okviru društvenih aktivnosti je bil član organizacijskega odbora pri srečanju Biomolekularec.si v Ljubljani 2012, član organizacijskega odbora FEBS3+ v Portorožu 2015 in namestnik predsednice organizacijskega odbora 12. Srečanja Slovenskega biokemijskega društva z mednarodno udeležbo v Ljubljani leta 2017.

Prof. dr. Marko Goličnik je v preteklih šestih letih zelo uspešno in vestno sodeloval pri mnogih društvenih aktivnostih. Njegovo zavzeto delo je pripomoglo k prepoznavnosti in ugledu društva. Zato mu Slovensko biokemijsko društvo v letu 2018 podeljuje Lapanjetovo plaketo.

 

Nazaj na seznam nagrajencev