Nagrajenec

Aleš Berlec

Lapajnetova plaketa, 2018

Doc. dr. Aleš Berlec je zaposlen kot znanstveni sodelavec na Institutu Jožef Stefan, Odseku za biotehnologijo. Po magistrskem študiju na Fakulteti za Farmacijo Univerze v Ljubljani je leta 2008 doktoriral in se zaposlil na Institutu Jožef Stefan, kjer je znanstveni  sodelavec. Raziskovalno se ukvarja z uporabo mlečnokislinskih bakterij v biotehnologiji in medicini.. Z metodo bakteriofagnega prikaza je razvil peptidne vezalce, ki so lahko uporabni kot farmacevtske učinkovine in jih predstavil na površini mlečnokislinskih bakterij. Peptidni vezalci za citokine in kemokine so uporabni za zdravljenje kronične vnetne črevesne bolezni, kar je dokazal na živalskem modelu ulcerativnega kolitisa. Razvil je tudi nabor novih vezavnih proteinov, ki delujejo proti človeškemu citokinu IL-23 ali toksinu šiga.

Kot docent na Fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani je aktiven tudi na pedagoškem področju, saj deluje kot predavatelj in mentor magistrskim in doktorskim študentom. Za svoje delo je prejel več nagrad in priznanj, med drugim študentsko Krkino in Prešernovo nagrado, nagrado Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju znanosti, Zlato priznanje za inovacijo in Rektorjevo nagrado za naj-inovacijo Univerze v Ljubljani.

Doc. dr. Aleš Berlec je uspešno opravljal vrsto funkcij, povezanih z delovanjem Slovenskega biokemijskega društva. Tako je bil v letih 2010 do 2017 član Upravnega odbora društva. Zelo vestno in pregledno je upravljal z društvenimi financami. Bil je tudi predsednik organizacijskega odbora 10. srečanja Slovenskega biokemijskega društva in član organizacijskega odbora pri dveh srečanjih Biomolekularec. Prav tako je zelo aktivno sodeloval kot član organizacijskih odborov srečanj FEBS3+ v Opatiji, Portorožu in Siofoku.

Njegovo požrtvovalno delo je zaznamovalo društveno dejavnost in pripomoglo k naši prepoznavnosti in ugledu, zato mu Slovensko biokemijsko društvo podeljuje Lapanjetovo plaketo.

 

Nazaj na seznam nagrajencev