Nagrajenec

Metka Renko

Lapajnetova plaketa, 2017

Prof. dr. Metka Renko je diplomirala s področja organske kemije leta 1975 in se zaposlila na IJS, potem pa leta 1979 na sedanji FKKT UL. Leta 1984 je doktorirala, nato pa je bila v letih 1968-88 na podoktorskem izpopolnjevanju na New York University Medical School. Pedagoško kariero je začela kot asistentka že leta 1978. Od leta 1986 je bila docentka in od leta 1998 izredna profesorica za področje biokemije.

Kot članica Slovenskega društva za visokošolsko didaktiko je redno sodelovala pri njegovem delovanju in se udeležila številnih sestankov, seminarjev in poletnih šol, pridobljeno znanje pa je prenašala v svoje pedagoško delo. V letih 1992 do 1995 je sodelovala v projektu Molecular Basis and Pathology in biomembrane Functions v okviru programa TEMPUS, kjer je organizirala mednarodne tečaje za dodiplomske študente in študentske izmenjave z omenjenega področja. Z začetkom študija biokemije na UL leta 1998 je bila Metka Renko zadolžena za izvedbo orgnizacijskih sprememb pri poučevanju, hkrati pa je predavala biokemijo za študente več študijskih programov. Deset let je vodila univerzitetni študij biokemije, bila dve leti predstojnica Katedre za biokemijo, nato pa štiri leta prodekanica za dodiplomski študij na FKKT UL.

Metka Renko je pomembno prispevala k širjenju društvenega dela na področju izobraževanja. V okviru SBD je od 1999 do 2009 vodila skupino za izobraževanje, kar lahko štejemo za najaktivnejše obdobje delovanja te društvene sekcije. skrbela je za sodelovanje s skupino za poučevanje britanske Biochemical society, kar je privedlo do izvedbe več okroglih miz na temo poučevanja biokemije na srečanjih SBD, pa tudi do strokovnih obiskov slovenskih biokemikov na britanskih univerzah, kjer so lahko spoznali organizacijo in izvedbo pouka biokemije. Skupaj z Matježem Zorkom je bila urednica slovesnkega prevoda učbenika Temelji biokemije, ki je izšel leta 2005 in je zahteval usklajeno delo širše ekipe biokemikov.

Predvsem zaradi uspešnega vodenja skupine za izobraževanje, vzpostavitve in ohranjanja stikov z Biochemical Society in uredniškega dela pri pripravi učbenika biokemije je dr. Metka Renko pomembno pripsevala k ugledu društva, njegovi razpoznavnosti in krepitvi biokemije kot stroke.

Zaradi navedenih razlogov ji je SBD podelilo Lapanjetovo plaketo za leto 2017.

 

Nazaj na seznam nagrajencev