Nagrajenec

Boris Rogelj

Lapajnetova nagrada, 2017

Prof. dr. Boris Rogelj, dipl. biol. je raziskovalni sodelavec na Odseku za biotehnologijo (IJS), znanstveni svetnik na Zavodu BRIS ter profesor na Katedri za biokemijo FKKT UL.

V času doktorata se je ukvarjal z rastlinsko biotehnologijo in nato odšel v Veliko Britanijo, kjer je na podoktorskem izpopolnjevanju na University College London proučeval molekularne osnove učenja in tvorbe spomina. Leta 2003 se je preselil na Kings College London, kjer se je usmeril v raziskave molekularnih in  genetskih osnov nevrodegenerativnih bolezni, predvsem amiotropične lateralne skleroze (ALS) in frontotemporalne demence (FTD).

Leta 2008 in 2009 je sodeloval pri odkritju mutacij v genih za proteina TDP-43 in FUS, ki sodijo med temeljna odkritja na celotnem področju nevrodegeneracije, in so bistveno pripomogla k razumevanju nastanka bolezni ALS in FTD ter pomembno vplivala na nadaljnje raziskovalne usmeritve na tem področju.

Pomembna odkritja prof. Borisa Roglja so povezana tudi z biokemijsko, molekularno in patološko karakterizacijo drugih bolezenskih genov pri ALS in FTD, z okvarami jedrnega transporta, ki so lahko ključnega pomena pri patološkem kopičenju jedrnih proteinov v citoplazmi, ter strukturnimi in funkcionalnimi spremembami na ravni RNA in DNA pri obeh boleznih. Raziskuje tudi vlogo določenih malih nukleolarnih RNA pri sindromu Prader Willi.

Rezultati njegovega dosedanjega raziskovanja so predstavljeni v 52 člankih v mednarodnih revijah s faktorjem vpliva, med katere sodijo tudi Science, Nature Genetics, Nature Neuroscience, Brain in Trends in Neuroscience. Njegove objave imajo več kot 4.500 citatov. Pri 18 članskih je zadnji avtor in deset njegovih člankov spada med 1% najbolj citiranih na področju.

Zaradi navedenih razlogov mu je SBD podelilo Lapanjetovo nagrado za leto 2017.

 

Nazaj na seznam nagrajencev