Nagrajenec

Mojca Mattiazzi Ušaj

Lapajnetovo priznanje, 2016

Dr. Mojca Mattiazzi Ušaj sodi med vodilne svetovne raziskovalce na področju funkcijske genomike in kvantitativne celične biologije. Pokazatelj tega je objavljen članek v reviji Trends in Cell Biology kjer je prva avtorica. Dr. Mattiazzi Ušaj je že kot doktorska študentka samoiniciativno, samostojno in na inovativen način povezala področji funkcijske genomike in celične biologije, s čimer je pomembno prispevala k razvoju kvantitativne celične biologije v svetovnem merilu. Svoje raziskovalno delo za doktorsko disertacijo je objavila v osmih člankih, med drugim v revijah kot so Journal of Proteome Research, Journal of Molecular Biology in Metallomics.

Trenutno deluje na Univerzi v Torontu kjer vodi inovativno študijo katere cilj je preučitev vpliva celotnega genoma na endocitozo in vezikularni transport v evkariontskih celicah. Poleg načrtovanja in izvedbe eksperimentov je razvila tudi bioinformacijske metode za zbiranje in analizo rezultatov, vključno z interpretacijo mikrografij, kar je trenutno eden največjih izzivov na področju fenomike. Poleg tega je na Univerzi v Torontu s svojim širokim znanjem in izkušnjami kot soavtorica sodelovala tudi pri razvoju nove tehnike za določanje interakcij med proteini dvohibridnega sistema sesalskih celic, ki je bila objavljena v Nature Methods.

Dr. Mojca Mattiazzi Ušaj je na svoji poklicni poti, od univerzitetne Prešernove nagrade za diplomsko delo do raziskovalke na eni vodilnih svetovnih inštitucij na področju funkcijske genomike, pomembno prispevala v svetovno zakladnico znanja na področju biokemijskih in molekularno bioloških ved.

Zaradi naštetega se ji podeli Lapanjetovo priznanje za leto 2016.

 

Nazaj na seznam nagrajencev