Nagrajenec

Peter Maček

Lapajnetova nagrada, 2016

Prof. dr. Peter Maček je leta 1976 zaključil študij biologije na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Na isti fakulteti je doktoriral leta 1983, od leta 1987 je tam zaposlen kot učitelj za biokemijo, leta 1995 pa je na UL pridobil naziv rednega profesorja za področje biokemije. Med leti 1992-93 se je strokovno izpopolnjeval na Inštitutu za biofiziko v Povu (Trento, Italija). Bil je dolgoletni predstojnik Katedre za biokemijo ter vodja Raziskovalne skupine za biokemijo. Bil je mentor pri 7 uspešno zaključenih doktoratih, 6 znanstvenih magisterijih ter 46 univerzitetnih diplomah ali diplomah bolonjskih programov. Poleg tega je soavtor treh visokošolskih učbenikov z recenzijo.

Raziskovalno delo prof. Mačka je vseskozi vezano na proučevanje citolitičnih proteinov iz morskih vetrnic, aktinoporov. Prof. Maček je bil med prvimi, ki je opredelil lastnosti aktinoporov in mehanizem lize evkariontskih celic. V zadnjih 15 letih pa so njegove raziskave usmerjene tudi v druge proteine, ki interagirajo z biološkimi membranami in imajo uporabno vrednost v biomedicini.

Prof. Maček je rezultate svojega dela kot avtor ali soavtor objavil v 111 izvirnih in preglednih znanstvenih člankih. Leta 2004 je bil na Brdu pri Kranju soorganizator 15. evropskega kongresa o živalskih, rastlinskih in mikrobnih toksinih. Za svoje raziskovalno delo je leta 1993 prejel Nagrado Republike Slovenije za vrhunske dosežke na znanstvenem področju. S trenutno 3400 citati in h-indeksom 32 sodi prof. Maček med izredno plodne slovenske raziskovalce s področja biokemije in molekularne biologije, ki je svoje znanje in vizijo uspešno prenašal na mlajše raziskovalce.

Prof. Peter Maček je med svojo znanstveno kariero opravljal še vrsto zelo odgovornih vodilnih in koordinacijskih funkcij na nacionalni in mednarodni ravni. Med leti 2005-2009 je opravljal funkcijo prorektorja Univerze v Ljubljani ter bil član Upravnega odbora Centralne evropske iniciative za visoko šolstvo (CEI), od oktobra 2014 do marca 2015 pa je bil državni sekretar na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.

Zaradi vseh navedenih razlogov mu Slovensko biokemijsko društvo podeljuje Lapanjetovo nagrado za leto 2016.

 

Nazaj na seznam nagrajencev