Nagrajenec

Janko Kos

Lapajnetova nagrada, 2009

janko_kosProf. dr. Janko Kos se je do doktorata šolal na Univerzi v Ljubljani, raziskovalno pa je deloval na takratnem Odseku z biokemijo na Institutu Jožef Stefan. Za tem je bil vodja Oddelka za načrtovanje in biokemijske raziskave v Tovarni zdravil Krka, leta 2005 pa se je vrnil v akademsko sfero in je danes redni profesor na Fakulteti za farmacijo UL, pa tudi njen prodekan za raziskovalno delo. Raziskovalno je ves čas povezan z Institutom Jožef Stefan, kjer je od leta 2007 vodja Odseka za biotehnologijo. Svoje izkušnje je bogatil tudi v tujini, takomed drugim na Max Planck Institutu za biokemijo v Martinsriedu, Univerzi v Sheffieldu, Zveznem kardiološkem institutu v Moskvi in na Inštitutu za farmakologijo in patobiologijo Kraljeve veterinarske univerze v Koebenhavnu. Prof. Kos že dobrih dvajset let deluje na širšem področju biokemije in molekularne biologije, v zadnjem obdobju predvsem na polju raziskav nastanka in napredovanja rakavih obolenj in tehnologije v zvezi s terapijo raka, kar je nedavno nadgradil z izsledki na področju dostavnih sistemov za zdravljenje raka. V zadnjih letih se je usmeril tudi v preučevanje vloge proteoliznega sistema v imunskem odgovoru in nevro-degenerativnih boleznih. Doslej je sam ali v soavtorstvu objavil preko 140 znanstvenih člankov (dve tretjini v revijah z dejavnikom vpliva, najvišji IF je 18,2), ima pa tudi 7 patentov in 4 patentne prijave. Odmevnost teh del se kaže v 2680 citatih in visokem Hirshovem indeksu (trenutno 29), kar ga uvršča med najbolj citirane znanstvenike v Republiki Sloveniji. Za svoje delo je leta 2002 prejel Zoisovo priznanje. Je tudi organizator serije mednarodnih simpozijev s področja molekularne onkologije od leta 1998 do danes, med drugim pa sodeluje tudi v projektih 6. in 7. okvirnega programa EU. Je vabljeni  član vodstvenega odbora ekspertne skupine pri Evropski zvezi za raziskave in zdravljenje raka (EORTC) za patobiologijo in je bil tudi član več drugih znanstvenih odborov. Ob tem prof. Kos prenaša svoje znanje tudi na mlade raziskovalce in diplomante in predava v več predmetih na do- in podiplomskem študiju Univerze v Ljubljani. Za prof. dr. Janka Kosa je značilna velika raziskovalna in osebna etičnost in pretanjen občutek za timsko delo v kolegialnem ustvarjalnem vzdušju. Za njegove dosežke na področju biokemije in molekularne biologije se mu podeli Lapanjetovo nagrado za leto 2009.

 

Nazaj na seznam nagrajencev