Nagrajenec

Marija Žakelj Mavrič

Lapajnetova plaketa, 2016

Prof. dr. Marija Žakelj Mavrič je leta 1973 diplomirala na Odseku za kemijo takratne Fakultete za naravoslovje in tehnologijo Univerze v Ljubljani. Še istega leta se je zaposlila na Inštitutu za biokemijo Medicinske fakultete v Ljubljani kjer je leta 1983 uspešno zagovarjala doktorsko delo. Od leta 1992 je bila na Medicinski fakulteti v Ljubljani zaposlena na mestu učiteljice za biokemijo, leta 2006 pa je bila promovirana v naziv redne profesorice.

Prof. dr. Marija Žakelj Mavrič že vrsto let zelo aktivno sodeluje v Slovenskem biokemijskem društvu. Na njeno pobudo in s soglasjem takratnega Upravnega odbora je bila leta 1998 ustanovljena Terminološka komisija katere delo že vse od pričetka vodi in koordinira prof. Žakelj Mavričeva. Skupaj s sodelavci komisije je sprva skrbela za urejanje spletnega Biokemijskega terminološkega slovarja, leta 2012 pa je kot sourednica poskrbela, da je društvo lahko natisnilo Angleško-slovenski slovar izbranih izrazov iz biokemije in molekularne biologije. Leta 2014 se je Terminološki komisiji pridružilo precej novih članov, ki skupaj s prof. Žakelj Mavričevo načrtujejo spletno pripravo leksikona razlag terminov iz področja biokemije in molekularne biologije.

Ker je imela prof. dr. Marija Žakelj Mavrič vedno izrazit posluh za slovenski jezik, je bila vabljena tudi k številnim drugim podobnim projektom. Tako je bila tudi članica skupine, ki se je ukvarjala z biokemijsko nomenklaturo v okviru priprave Medicinskega terminološkega slovarja. Prav tako pa je tvorno sodelovala pri prevodu biokemijskega učbenika Temelji biokemije (Boyer, 2005), ki je nastal pod okriljem SBD. S svojo zavzetostjo in marljivim odnosom do materinščine prof. Žakelj Mavričeva še danes opravlja neprecenljivo delo, ki strokovno bogati slovenski jezik. S tem pa pomembno pomaga krepiti dejavnosti in prepoznavnost društva.

Prof. Mariji Žakelj Mavrič se iz navedenih razlogov podeli Lapanjetovo plaketo za leto 2016.

 

Nazaj na seznam nagrajencev