Nagrajenec

Marina Dermastia

Lapajnetova plaketa, 2015

Prof. dr. Marina Dermastia se je po doktoratu kot docentka zaposlila na Oddelku za biologijo Biotehniške fakultete, Univerze v Ljubljani kjer je ustanovila raziskovalno skupino, ki je odprla področje raziskav jedrnih genomov rastlin in uvedla sodobne molekularne pristope v raziskave biologije rastlin. Danes raziskovalno delo uspešno nadaljuje na Nacionalnem inštitutu za biologijo na področju molekularnih raziskav interakcij med filoplazmami in gostiteljskimi rastlinami.

Številne povsem nove poglede na razvoj rastlin je objavila v 52 člankih. Svoje dosežke pa je predstavila tudi širši strokovni javnosti v 140 prispevkih v obliki vabljenih predavanj doma in v tujini, z objavami v dnevnem in poljudno-znanstvenem tisku, mladinskem tisku, radijskih in televizijskih oddajah. Kot članica uredniškega odbora revije National Geographic Slovenija pokriva področje biologije rastlin. Nekaj časa je za revijo pripravljala tudi mesečne priloge za učitelje s praktičnimi napotki. Vrsto let sodeluje z najstniško revijo PIL s poljudnimi biološkimi prispevki. Za PIL je pripravljala mesečni rubriki Skrivnosti rastlin in Skrivnosti narave, ki sta v precejšnji meri vključevali molekularno biologijo in biokemijo.

Raziskovalno delo Marina Dermastia uspešno prenaša tudi v slovenski šolski sistem na vseh ravneh izobraževanja.Kot soavtorica in urednica je pripravila osnovnošolski učbenik in pet srednješolskih. V soavtorstvu s Tomom Turkom srednješolski učbeniški komplet Od molekule do celice, ki je izšel tudi v srbskem prevodu. Zanj in za delo pri National Geographic Slovenija sta prejela priznanje Prometej znanosti. V letu 2011 je izdala v soavtorstvu Toma Turka ter Radovana Komela še učbenik Kjer se življenje začne. Učbenik je prejel bronasto nagrado BESA v tekmovanju za najboljši evropski srednješolski učbenik. Učbeniški komplet je bil dopolnjen še s tremi učbeniki, katere je v celoti uredila Marina Dermastia. Tudi pri učbeniku Čudovite oblike je bila soavtorica.

Leta 2007 je Marina Dermastia napisala prvo referenčno knjigo s področja biologije rastlin v slovenskem jeziku Pogled v rastline. Knjiga je postala obvezen učbenik botanike na univerzah in je presegla vsa prodajna pričakovanja. Tako je v letu 2010 že izšla njena druga izdaja.

Prof. dr. Marini Dermastia se za njene zasluge pri uveljavljanju slovenske biokemije in molekularne biologije daleč preko meja znanosti podeli Lapanjetova plaketa za leto 2015.

 

Nazaj na seznam nagrajencev