Nagrajenec

Jana Ferdin

Lapajnetovo priznanje, 2015

Dr. Jana Ferdin je svojo raziskovalno pot začela na Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete v Ljubljani, kjer je pod mentorstvom prof. dr. Eve Ružić-Sabljić opravljala diplomsko delo na temo borelij lajmske borelioze. Z uspešnim zagovorom diplome je septembra 2007 zaključila študij Mikrobiologije na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Leta 2008 je nadaljevala s podiplomskim študijem na omenjeni fakulteti v okviru programa Biološke in biotehniške znanosti, pod mentorstvom prof. dr. Tanje Kunej iz Katedre za genetiko, animalno biotehnologijo in imunologijo na Oddelku za zootehniko, in somentorstvom prof. dr. George Adrian Calina iz organizacije MD Anderson Cancer Center, University of Texas, ZDA, pri katerem je opravila tudi del svojega usposabljanja. Zanimalo jo je razumevanje hipoksije, ki je običajna lastnost tumorskega mikrookolja in je ključna za razvoj in napredovanje različnih vrst raka, ter vloga nekodirajočih molekul RNA imenovanih zelo ohranjene regije pri tem. Svojo doktorsko nalogo z naslovom 'Vpliv hipoksije na izražanje zelo ohranjenih regij genoma v tumorskem tkivu' je uspešno zagovarjala oktobra 2013. Trenutno svoje delo nadaljuje na Inštitutu za biokemijo Medicinske fakultete, Univerza v Ljubljani, pod vodstvom doc. dr. Metke Lenassi in prof. dr. Matije Peterlina na aktualnem področju vloge ektracelularnih veziklov pri nevroloških simptomih AIDS-a.

Svoje obsežno delo je objavila v štirih izvirnih in treh preglednih znanstvenih člankih, od tega tri članke v mednarodnih znanstvenih revijah znotraj A'', ter predstavila na številnih mednarodnih kongresih. Pomembnost njenih raziskav se kaže tudi v veliki odmevnosti objavljenih študij, saj so bile citirane že 510-krat. Za svoje raziskovalno delo je leta 2014 prejela tudi Krkino nagrado.

Dr. Jana Ferdin je zaradi njenega odmevnega in inovativnega raziskovalnega dela o vlogi nekodirajočih prepisov RNA in transkripcijskega faktorja HIF pri premagovanju negativnih vplivov hipoksije v tumorskem tkivu prejemnica Lapanjetovega priznanja za leto 2015.

 

Nazaj na seznam nagrajencev