Nagrajenec

Damjana Rozman

Lapajnetova nagrada, 2015

Prof. dr. Damjana Rozman se je po diplomi zaposlila na Medicinski fakulteti (MF) v Ljubljani kjer je doktorirala pri prof. dr. Radovanu Komelu. Po doktoratu se je dve leti raziskovalno izpopolnjevala na Univerzi Vanderbildt v ZDA ter kasneje še tri mesece kot gostujoča profesorica na IGBMC v Strasbourgu. Na MF je zaposlena kot redna profesorica za biokemijo in molekularno biologijo in kot predstojnica Centra za funkcijsko genomiko in bio-čipe. Predava več predmetov študentom medicine in biokemije ter na doktorskem študiju Biomedicine. Aktivna je tudi pri koordinaciji razvoja študija sistemske medicine znotraj EU v okviru projekta CASyM.

Njeno raziskovalno delo dosega vrhunskost na področju preučevanja funkcijske genomike citokromov in njihovi vlogi pri biosintezi holesterola pri sesalcih. Z uporabo sesalskih živalskih modelov poskuša ugotoviti, kateri so tisti metabolni dejavniki v jetrih ter kakšni so njihovi medsebojni vplivi, da pride do razvoja določenih večfaktorskih bolezni. Razumevanje slednjih povezav bi omogočilo uporabo primernih diagnostičnih označevalcev, s pomočjo katerih bi bilo mogoče ugotoviti zgodnji razvoj in potek bolezni ter ustreznih tarč na katere bi se bilo vredno osredotočiti pri razvoju zdravil.

Prof. Rozmanova sodeluje na skupnih projektih z mnogimi raziskovalci širom Evrope. Koordinirala je projekt STEROLTALK in aktivnosti projekta FightingDrugFailure ter sodelovala pri dveh nemških projektih s področja raziskav jeter: Hapatosis in Virtual Liver. S strani vlade R Slovenije je bila imenovana za eksperta za področje sistemske biologije na MIZŠ in kot predstavnica v Upravni odbor mednarodne raziskovalne infrastrukture ELIXIR. Sodelovala je tudi pri organizaciji več mednarodnih srečanj v tujini in doma, sama pa je izvedla okoli 60 vabljenih predavanj. Zelo aktivna je tudi v FEBS in kot recenzentka v številnih mednarodnih znanstvenih revijah z visokim faktorjem vpliva.

Za njene dosežke ji je bilo podeljeno tudi Zoisovo priznanje. S trenutno skupno več kot 1400 citati in h-indeksom 24, kar je posledica objav vsaj 89 SCI člankov, sodi prof. Rozmanova med izredno plodne slovenske raziskovalke, ki s svojo vizijo v slovenski raziskovalni in študijski prostor uvaja nove pristope. Svoje znanje izredno uspešno prenaša na študente in mlajše raziskovalce. Do sedaj je bila mentorica ali somentorica pri 15 doktorskih delih ter številnih magistrskih in diplomskih delih.

Raziskovalno delo prof. dr. Damjane Rozman je pomembno za razvoj biokemije in molekularne biologije doma in v svetu, zato ji Slovensko biokemijsko društvo podeljuje Lapanjetovo nagrado za vrhunske znanstvene dosežke na področju funkcijske genomike in biosinteze holesterola za leto 2015.

 

Nazaj na seznam nagrajencev