Nagrajenec

Boris Turk

Lapajnetova nagrada, 2014

Redni prof. ddr. Boris Turk je vodja Odseka za biokemijo, molekularno in strukturno biologijo na Inštitutu Jožef Stefan v Ljubljani in univerzitetni učitelj na Podiplomski šoli Jožefa Stefana in Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani.

Njegovo raziskovalno delo je doseglo vrhunskost na področju vloge cisteinskih proteaz in njihove regulacije pri apoptozi. S sodelavci je prvi dokazal povezavo med cisteinskimi katepsini in sprožitvijo apoptoze preko aktivacije proapoptotičnega proteina Bid. Poleg tega so ugotovili, da imajo katepsini še dodatne tarče, predvsem apoptotične proteine iz družine Bcl-2 in celični inhibitor kaspaz XIAP. Pomembna so tudi dela na področju opisa cisteinskih proteaz in njihovega uravnavanja. S sodelavci je pojasnil mehanizem avtokatalitične aktivacije cisteinskih katepsinov z glikozaminoglikani. To je pomembno pri bolezenskih stanjih, kjer pride do izločanja katepsinov iz celic, ali pa pri recikliranju glikozaminoglikanov v lizosomih. Izredno pomembne so tudi študije cisteinskih katepsinov in njihove regulacije v različnih boleznih, kot je osteoporoza, različne vrste raka, artroza in avtoimunska obolenja, npr. revmatoidni artritis. Pri tem so pomembna aktivacija katepsinov in njihove interakcije z drugimi biološkimi molekulami. Zlasti je pomembna ugotovitev, da heparin in sorodni glikozaminoglikani pri vezavi na neaktivni katepsinski prekurzor povzročijo konformacijsko spremembo molekule, kar bistveno pospeši aktivacijo katepsinov. V zadnjem času izstopajo prispevki ddr. Turka na področju raziskav vloge proteoliznih encimov pri pojavu in napredovanju raka in pri razvoju protitumorskih učinkovin in njihovih dostavnih sistemov. Zelo pomembno je njegovo sodelovanje z domačimi, predvsem pa tujimi farmacevtskimi družbami, pri razvoju novih zdravil s področja proteinaz in njegovo sodelovanje pri evropskih projektih ter njihova koordinacija.

Prof. ddr. Boris Turk je raziskovalne izsledke predstavil na najuglednejših akademskih ustanovah in kot vabljeni predavatelj na številnih mednarodnih konferencah in delavnicah. Organiziral je tudi vrsto odmevnih mednarodnih srečanj in sodeloval v mnogih programih in/ali organizacijskih odborih mednarodnih znanstvenih srečanj v tujini in doma.

Za svoje dosežke je bil ddr. Boris Turk leta 2007 izvoljen za člana EMBO, v letu 2006 pa je prejel prestižno nagrado Human Frontiers Science Program Award. V letu 2003 je bil izvoljen za člana Upravnega odbora in leta 2007 za generalnega sekretarja European Cell Death Organization. Leta 2008 je postal tudi izvršni urednik revije Biological Chemistry, najstarejše evropske revije s področja biokemije, ki neprekinjeno izhaja že od leta 1877. V letu 2009 je bil izvoljen za sekretarja Mednarodne zveze za proteolizo, v letu 2011 pa je prejel tudi Zoisovo nagrado R Slovenije za vrhunske raziskovalne dosežke.

S skupno več kot 5400 čistimi citati in h-indeksom 42, kar je posledica objav vsaj 148 odličnih del v najuglednejših znanstvenih revijah, sodi prof. ddr. Boris Turk med najbolj citirane slovenske raziskovalce. Vse to opredeljuje prof. ddr. Borisa Turka kot enega vodilnih slovenskih znanstvenikov, tako na področju biokemije in molekularne biologije kot tudi širše. Prof. ddr. Boris Turk svoje obširno znanje uspešno posreduje študentom in mlajšim raziskovalcem, bodisi kot univerzitetni predavatelj ali kot mentor pri številnih doktorskih, magistrskih in diplomskih delih.

Raziskovalno delo prof. ddr. Borisa Turka je pomembno za razvoj biokemije in molekularne biologije doma kot v svetu, zato mu Slovensko biokemijsko društvo podeljuje Lapanjetovo nagrado za vrhunske znanstvene dosežke na področju proteolize za leto 2014.

 

Nazaj na seznam nagrajencev