Nagrajenec

Matej Butala

Lapajnetovo priznanje, 2014

Dr. Matej Butala je docent za biokemijo na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Med doktorskim študijem in podoktorskim raziskovalnim delom so njegovo znanstveno radovednost pritegnili molekulski mehanizmi za popravljanje poškodb dednine pri bakterijah, še posebej uravnavanje sistema SOS. V regulonu SOS ima ključno vlogo represorska beljakovina LexA, ki sodeluje tudi pri popravljanju poškodovane DNA. Dr. Matej Butala je posebej preučeval mehanizme uravnavanja prepisovanja bakterijskih genov ter vpliv LexA in okoljskih dejavnikov in pojasnil potrebne konformacijske spremembe LexA ob vezavi z DNA. Razvil pa je tudi metodo za identifikacijo transkripcijskih dejavnikov, ki se vežejo na določeno promotorsko mesto. Te raziskave so pomembne tudi za bolj celovito razumevanje delovanja antibiotikov, saj je znano, da so LexA oz. celoten regulon vpleteni tudi v pojav bakterijske odpornosti za antibiotike.

Doc. dr. Matej Butala je soavtor devetih izvirnih znanstvenih člankov v vodilnih revijah s področja molekularne mikrobiologije in genetike, kot so Molecular Microbiology oz. Nucleic Acid Research. Njegovo raziskovalno odličnost je prepoznala tudi mednarodna znanstvena srenja z nagrado 'PathoGenoMics PhD Award 2009', vabljenim preglednim člankom v reviji Cellular and Molecular Life Sciences, in poglavjem v prestižni Oxfordovi enciklopediji biološke kemije. Dr. Matej Butala je večino raziskav izvedel v našem prostoru s sorazmerno skromnimi sredstvi in ob hkratnem pedagoškem delu, za kar ga je leta 2012 nagradila Univerza v Ljubljani s Svečano listino Univerze v Ljubljani.

 

Nazaj na seznam nagrajencev