Nagrajenec

Marko Novinec

Lapajnetovo priznanje, 2014

Dr. Marko Novinec je docent za področje biokemije in molekularne biologije na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani. Svojo raziskovalno pot je začel leta 2005 kot mladi raziskovalec na Inštitutu Jožef Stefan, kjer je preučeval evolucijo, biokemijske lastnosti ter fiziološko vlogo proteaznih inhibitorjev, ki vsebujejo tiroglobulinske domene tipa 1. Od leta 2006 je objavil 12 izvirnih znanstvenih člankov ter dva zbirna znanstvena članka. Pri devetih od teh publikacij je prvi avtor, njegovo delo pa je bilo citirano 92-krat. V obdobju doktorskega študija je kot prvi avtor objavil tri članke, od teh dva v uglednih revijah Molecular Biology and Evolution ter Journal of Biological Chemistry. Na podoktorskem izobraževanju na Univerzi v Zurichu se je ukvarjal z napovedovanjem mehanizmov alosterične regulacije in iskanjem novih alosteričnih regulatorjev cisteinskih katepsinov ter se izpopolnil v poznavanju encimske kinetike in spektroskopskih metod za študij interakcij med proteini in njihovimi ligandi. V obdobju od 2011-2013 je bil nosilec podoktorskega projekta ARRS, v katerem je nadaljeval študije alosterične regulacije cisteinskih katepsinov. Rezultati teh raziskav so bili članki v uglednih revijah, kot je Nature Communications. Dr. Marko Novinec je ves čas svojega raziskovalnega dela aktiven tudi na pedagoškem področju, kar mu omogoča, da znanje in pridobljene raziskovalne izkušnje posreduje tudi študentom.

 

Nazaj na seznam nagrajencev