Nagrajenec

Marinka Drobnič Košorok

Lapajnetova plaketa, 2014

Dr. Marinka Drobnič Košorok je profesorica biokemije na Veterinarski fakulteti Univerze v Ljubljani. S svojim dolgoletnim organizacijskim delom je pomembno prispevala k današnji identiteti Slovenskega biokemijskega društva. V društvenih organih je dejavna od njegove ustanovitve, sodelovala je pri prevajanju učbenika biokemije in bila predsednica Organizacijskega odbora 6. srečanja SBD v Lipici in članica znanstvenih odborov več srečanj SBD. V letih 2006-2014 je bila v dveh zaporednih mandatih tudi predsednica društva. V tem času je skupaj z ostalimi člani Upravnega odbora vpeljala precej novih, sodobnih smernic aktivnosti društva, ki jim sledimo še danes. V tem obdobju je društvo izdalo bilten ob 25. obletnici delovanja SBD in terminološki slovar, ki je v spletni obliki nastajal vrsto let pod okriljem terminološke komisije društva. V obdobju njenega predsedovanja je društvo organiziralo tudi dogodek Biomolekularec.si, ki poskuša približati vede o življenju javnosti, predvsem mlajšim. Prof. dr. Marinka Drobnič Košorok je med predsedovanjem uspešno zastopala SBD v evropskem združenju FEBS in pripomogla k večji vpetosti in boljši zastopanosti članov društva v organih FEBS. Podpirala je sodelovanje s sorodnimi društvi iz domovine in iz drugih držav. To že rodi sadove v obliki organizacije skupnih domačih konferenc in mednarodnega srečanja FEBS3+, ki je potekalo leta 2012 v Opatiji.

Njena dejavnost na področju biokemije pa presega okvire Slovenskega biokemijskega društva. Ob raziskovalnem in pedagoškem delu je prof. dr. Marinka Drobnič Košorok zelo vpeta v razvoj kakovosti visokošolskega izobraževanja. Sodelovala je v številnih evalvacijah študijskih programov doma in v tujini. Bila je članica Nacionalne komisije za kakovost visokega šolstva, namestnica predsednika Senata za evalvacijo pri Svetu za visoko šolstvo in predsednica Komisije za kakovost Univerze v Ljubljani. Je tudi ekspertka EAEVE za zunanjo evalvacijo za področje bazičnih znanosti in ekspertka NAKVIS.

S svojim dolgoletnim društvenim in strokovnim delovanjem je prof. dr. Marinka Drobnič Košorok pomembno prispevala k dejavnosti in ugledu SBD.

 

Nazaj na seznam nagrajencev