Nagrajenec

Roger H. Pain

Lapajnetova plaketa, 2013

Prof. dr. Roger H. Pain je svetovno znan biokemik, tudi avtor knjige Mechanisms of Protein Folding (Oxford University Press 1994, 2000), ki predstavlja temeljno delo za raziskovalce zvijanja proteinov. Ukvarjanje z dinamiko zvijanja proteinov že v šestdesetih letih prejšnjega stoletja ga je kasneje pripeljalo v stik s Slovenci. Tako je leta 1979 v reviji Biochemical Education objavil recenzijo knjige dr. Sava Lapanjeta »Physiological Aspects of Protein Denaturation« (Wiley, 1978). Sodelovanje s slovenskimi biokemiki potrjujejo številni skupni članki, med katerimi najstarejši, s področja encimatike, sega v leto 1981. Pri prof. Painu so se na Univerzi v Newcastlu (upon Tyne), kjer je vodil oddelek za biokemijo, podoktorsko usposabljali nekateri uveljavljeni slovenski biokemiki, med njimi dr. Tamara Lah (1983-4) in dr. Eva Žerovnik (1986-9), kasneje pa se je na istem oddelku izpopolnjeval tudi dr. Gregor Anderluh. Leta 1994 je v organizaciji SBD in Inštituta »Jožef Stefan« Roger Pain izvedel tridnevno delavnico o zvijanju proteinov »Issues in Protein Folding«. Ta niz seminarjev sega v čas, ko se je po upokojitvi v Veliki Britaniji prof. Pain odločil nadaljevati z delom v Sloveniji. Pridružil se je takratnemu Odseku za biokemijo in molekularno biologijo Inštituta »Jožef Stefan«, kasneje pa je prešel v njegov Odsek za biotehnologijo.

Prof. Pain je bil sicer predsednik Britanskega društva za biofiziko, za nas pa je predvsem pomembno, da je bil pobudnik za sodelovanje med slovenskim in britanskim biokemijskim društvom. To sodelovanje je potekalo v okviru prvih srečanj SBD, tako da je društvo lahko na srečanja vabilo strokovnjake iz Velike Britanije. Sodelovanje je bilo predvsem izrazito na področju biokemijskega izobraževanja. To je v letih 2000 - 2003 potekalo v sklopu Britanskega sveta kot del programa »British Council Valvasor Programme Academic Link Interchange Scheme«, ki je tudi zagotovil nekaj sredstev za izvedbo medsebojnih strokovnih obiskov. Univerze v Veliki Britaniji so tako v letih 2000, 2002 in 2003 obiskali trije člani SBD, ki so nato o svojih opažanjih poročali društvu in znanje uporabili pri poučevanju biokemije doma. V času strokovnega udejstvovanja v Sloveniji je dr. Roger Pain na sistematičen in prijazen način predaval o pravilih in pasteh pisanja znanstvenih člankov v angleškem jeziku. Spoznale so ga številne generacije biokemikov in drugih naravoslovcev. Še vedno se je vključeval v raziskovalno delo, povezano z zvijanjem proteinov, segal pa je tudi na druga področja proteinske biokemije. Prof. dr. Roger H. Pain je z utrjevanjem vezi med Slovenskim biokemijskim društvom in britanskim Biochemical Society pomembno prispeval k mednarodni prepoznavnosti našega društva in s tem dvigal ugled slovenske biokemije. Še ko je bil aktiven v Veliki Britaniji, je bil neke vrste ambasador slovenske biokemije v tujini in je pripomogel k njeni uspešnosti. Njegovo dolgoletno strokovno in znanstveno delovanje v slovenskem prostoru pa je za številne biokemike predstavljalo pomembno oporo.

Za pomemben prispevek, ne samo k razvoju Slovenskega biokemijskega društva, temveč vse slovenske biokemije, SBD podeljuje prof. dr. Rogerju H. Painu Lapanjetovo plaketo za leto 2013. 

 

Nazaj na seznam nagrajencev