Nagrajenec

Jure Ačimović

Lapajnetovo priznanje, 2013

Asist. ddr. Jure Aćimović je zaposlen na Medicinski fakulteti v Ljubljani. Na Univerzi v Ljubljani je leta 2011 doktoriral iz področja Biokemija in molekularna biologija, leta 2012 pa iz področja Statistika. V letih 2005–2013 je v soavtorstvu objavil 18 SCI člankov, je tudi soavtor patentne prijave in dveh strokovnih člankov. V obdobju doktorskega usposabljanja je bilo delo Jureta Aćimovića sprva tesno povezano z razvojem novih hipolipidemikov v sodelovanju s farmacevtsko družbo Lek, v nadaljevanju pa se je osredotočil na raziskave molekularnih mehanizmov cirkadianega ritma, kjer je združil znanje biokemije in molekularne biologije ter statistike – tj. obeh področij, iz katerih je tudi doktoriral.

Pomembna vrlina ddr. Jureta Aćimovića je samoiniciativnost in zmožnost usmerjanja dela na interdisciplinarnih raziskovalnih projektih s področja ved o življenju in statistično–informacijskih ved. Pri projektih, v katerih je sodeloval, je prispeval pomemben delež tako pri eksperimentalnem delu kot tudi statistični analizi rezultatov. V poskuse z živalmi je vpeljal statistično pravilno naključno vzorčenje, kar je znatno prispevalo k zmanjšanju variabilnosti  in s tem doprineslo k zmanjšanju števila živali v poskusih. Drug izjemno pomemben prispevek je vpeljava metode GC-MS za ločevanje in določevanje strukturno sorodnih sterolnih intermediatov, saj je s to metodo omogočil analizo sterolnega metaboloma pri številnih raziskavah. Omenjeno tehniko je razvijal in kasneje koristno uporabljal skupaj z raziskovalnimi sodelavci na Karolinska Institutet v Stockholmu, kjer se je v več krajših obdobjih (kumulativno več kot 1 leto) usposabljal in delal.

Asist. ddr. Jure Aćimović je učinkovit, nadarjen in predan raziskovalec, ki vedno išče nove izzive. To se zrcali tudi v izbiri, da poveže področje biokemijskih in molekularno bioloških ved s statistiko in informatiko. V obdobju visokozmogljivih tehnologij, sistemske biologije in sistemske medicine so tovrstna interdisciplinarna znanja, združena v eni osebi, še posebno cenjena. Zato mu podeljujemo Lapanjetovo priznanje za leto 2013.

 

Nazaj na seznam nagrajencev