Nagrajenec

Radovan Komel

Lapajnetova nagrada, 2008

radovan_komelRadovan Komel je redni profesor biokemije in molekularne biologije na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani in vodja Laboratorija za biosintezo in biotransformacijo na Kemijskem inštitutu v Ljubljani. Prof. Radovan Komel se že dolga leta ukvarja z raziskavami mikrobne biokemije in biotehnologije, ki jim je, kot eden od pionirjev na tem področju v Sloveniji, že zelo zgodaj dodal raziskave na področju genetskega inženirstva, pozneje pa še klinično usmerjene medicinske molekularnobiološke raziskave. Njegova bibliografija obsega preko 750 enot, pri čemer je ključnega pomena preko 110 publikacij v revijah s faktorjem odmevnosti in z veliko stopnjo citiranosti. Velik del teh raziskav je privedel do uporabne ravni. Tako je izstopajoče njegovo delo na področju rekombinantnih učinkovin za farmacevtsko industrijo in na področju diagnostike, npr. osteoporoze, in analize mikrosatelitov za individualno diagnostiko raka na želodcu. V prenatalni diagnostiki je pripomogel k razvoju postopkov za gensko analizo številnih monogenskih obolenj, kot so cistična fibroza, hemofilija A, policistična bolezen ledvic in bulozna epidermoliza. Na pedagoškem področju izstopa njegovo izredno mentorsko delo, saj je bil doslej mentor preko 40 doktorandom in magistrandom. Pionirsko delo je opravil tudi pri uvedbi pouka molekularne biologije na podiplomski in dodiplomski ravni. Tudi organizacijsko delo na področju biokemijskih znanosti prof. Komela je obsežno in uspešno. Ustanovil je Medicinski center za molekularno biologijo na Medicinski fakulteti, ki ga tudi vodi, bil je eden od pobudnikov ustanovitve Konzorcija za tehnologijo biočipov. S svojim strokovnim delom je sodeloval pri več strokovnih organizacijah doma in v svetu. Prof. Radovan Komel je znan širši javnosti tudi zaradi svojih poljudnih člankov in nastopov v javnih občilih, kjer na razumljiv način pojasnjuje dileme v zvezi z genetskimi in molekularnobiološkimi raziskavami. Kot zelo dejaven sodelavec gibanja Znanost mladini in kot urednik revije Proteus pa je poznan tudi slovenski najmlajši generaciji.

 

Nazaj na seznam nagrajencev