Nagrajenec

Vita Dolžan

Lapajnetova nagrada, 2013

Prof. dr. Vita Dolžan je redna profesorica biokemije in molekularne biologije in vodja Laboratorija za farmakogenetiko na Inštitutu za biokemijo Medicinske fakultete v Ljubljani. V svoji znanstveni in akademski karieri je vedno iskala stične točke, na katerih bi lahko svoje znanstvene izsledke iz temeljnih biomedicinskih raziskav povezala s problemi molekularne medicine v klinični praksi, in nenazadnje pri pouku bodočih zdravnikov na MF. Tako že vrsto let nova znanja iz raziskav na področju molekularne biologije in farmakogenetike prenaša v klinično uporabo. Molekularno genetski pristopi, ki jih je uvedla v toku raziskav s področja prirojenih motenj biosinteze steroidnih hormonov, se že od leta 1997 na Pediatrični kliniki v Ljubljani uporabljajo v klinični praksi za diagnostiko kongenitalne adrenalne hiperplazije. Na Centru za tipizacijo tkiv je v rutinsko prakso uvedla metodo tipizacije genov HLA-DRB. Na področju farmakogenetike raziskuje predvsem genetske polimorfizme encimskih sistemov, vključenih v presnovo in transport zdravil in drugih ksenobiotikov, polimorfizme encimov v metabolnih in signalnih poteh, ki so tarča delovanja zdravil, in polimorfizme encimov obrambe pred oksidativnim stresom. Preučuje tudi genetsko variabilnost različnih encimskih sistemov popravljanja DNA in njihov vpliv na stopnjo poškodb DNA kot tudi na tveganje za nastanek raka in odgovor na zdravljenje raka s kemoterapijo.

Prof. dr. Vita Dolžan je izjemno uspešna in produktivna raziskovalka. Od vsega začetka svoje znanstvene kariere se je zavedala pomembnosti vpetosti v mednarodni raziskovalni prostor. V letu 2000 in 2001 je bila na podoktorskem izobraževanju na Inštitutu Karolinska v Stockholmu. Kot gostujoča znanstvenica je delovala na Spanish National Cancer Center v Madridu in v Pharmacogenetics Laboratory na Univerzi v Granadi. Uspešno sodelovanje z več klinikami se zrcali v številnih skupnih objavah v kliničnih revijah, pri čemer je pri večini teh člankov vodilna avtorica. Objavila je 70 člankov, odmevnost njenih del pa se kaže v visoki citiranosti s kumulativno že preko 1700 čistih citatov. Rezultate svojega dela je predstavila tudi na številnih mednarodnih srečanjih, od tega štirikrat kot plenarna predavateljica. Da gre za v svetu prepoznavno znanstvenico na področju farmakogenetike pove tudi dejstvo, da je kot soavtorica bila povabljena k sodelovanju pri pripravi najnovejše znanstvene monografije na tem področju, Pharmacogenetics and Individualized Therapy, pri založbi Wiley. Je tudi članica uredniških odborov uglednih mednarodnih revij, kot so Archives of Industrial Hygiene and Toxicology, Acta Dermatovenerologica APA, European Journal of Clinical Pharmacology ter Frontiers in Pharmacogenetics and Pharmacogenomics. Zelo uspešna je tudi kot mentorica pri raziskovalnih nalogah: bila je mentorica ali somentorica pri 10 univerzitetnih diplomah, 3 študentskih raziskovalnih nalogah, 5 fakultetnih Prešernovih nagradah, 2 magisterijih in 6 doktoratih. Prof. dr. Vita Dolžan je v našem in mednarodnem prostoru vidno prispevala k razvoju temeljnih biomedicinskih ved in predvsem k uporabi teh znanj v klinični medicini in posledično v dobro ljudi.  Zato ji podeljujemo Lapanjetovo nagrado za leto 2013.

 

Nazaj na seznam nagrajencev