Nagrajenec

Jerica Sabotič

Lapajnetovo priznanje, 2012

Dr Jerica Sabotič je zaposlena kot raziskovalka na Odseku za biotehnologijo Instituta Jožef Stefan v Ljubljani. Rdeča nit njenega znanstveno-raziskovalnega dela je preučevanje kemijske biodiverzitete gob ter prenos pridobljenih temeljnih znanj s tega področja v praktično uporabo. Prvi večji sklop raziskav je opravila na področju gobjih proteaznih inhibitorjev, kjer se je posvetila predvsem njihovi karakterizaciji ter strukturnim študijam. Na osnovi njenih raziskav je bila odkrita nova družina inhibitorjev, to so mikocipini. Izkazalo se je, da so ti inhibitorji zelo različni od človeških in živalskih analogov in zelo zanimivi za praktične uporabe v biotehnologiji, pri zaščiti rastlin in pa načrtovanju novih zdravilnih učinkovin. Poleg inhibitorjev cisteinskih proteaz se je posvečala tudi raziskavam gobjih lektinov. Poleg raziskav njihove razširjenosti pri različnih vrstah gob in njihove karakterizacije je opravila pomembno delo pri predstavitvi njihove uporabe kot okolju prijaznih insekticidov. Lektini gobjega izvora imajo lahko pomembno vlogo tudi v medicini, predvsem pri regulaciji imunskega sistema. S sodelavci doma in v tujini je raziskovala obrambne mehanizme pri gobah, ki vključujejo tako lektine kot proteazne inhibitorje. Rezultate svojih raziskav je dr. Jerica Sabotič objavila v vrsti znanstvenih in preglednih člankov v najuglednejših revijah na področju, ki so dosegli veliko odmevnost v mednarodni raziskovalni javnosti, ti uspehi pa uvrščajo dr. Jerico Sabotič med naše najprespektivnejše raziskovalke.

Dr. Jerica Sabotič je aktivna tudi na pedagoškem področju, tako pri izvedbi vaj kot tudi mentorica diplomantom in doktorandom, na strokovnem področju pa je zelo aktivna pri zagotavljanju pogojev za varno delo z gensko spremenjenimi organizmi na IJS.

 

Nazaj na seznam nagrajencev