Nagrajenec

Alja Videtič Paska

Lapajnetovo priznanje, 2012

Asist. dr. Alja Videtič Paska, univ. dipl. biokem., je zaposlena na Medicinskem centru za molekularno biologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, kot raziskovalka in sodelavka medinstitucionalne programske skupine »Funkcijska genomika in biotehnologija za zdravje«, kjer vodi enega od sedmih programskih sklopov, in sicer programski sklop Molekularna biologija vedenjskih motenj. To je tudi v mednarodnem okviru razmeroma mlado in neraziskano področje in Alja je v našem prostoru pri uvajanju metodoloških prijemov, raziskavah in uveljavljanju področja odigrala ključno vlogo. Z začetnimi raziskavami povezanosti polimorfizmov v kandidatnih genih z nagnjenostjo k samomoru je Alja pomembno prispevala k molekularni genetiki samomorilnega vedenja, saj je raziskave izvajala na slovenski populaciji, ki po samomorilnem količniku sodi v sam svetovni vrh. S tem so njeni rezultati dali izsledkom tujih skupin pomembno podporo ali utemeljen dvom. V nadaljevanju je v molekularno-genetski študiji serotoninskega sistema pri žrtvah samomora pokazala, da imajo nekateri geni, vključeni v serotoninsko signalno pot, statistično značilne različne frekvence alelov in genotipov, ko jih primerjamo s kontrolno skupino. Bila je ena prvih, ki je genetsko analizo samomora povezala z dejavniki okolja (težave v zakonu, problemi z otroki, izguba službe ipd.). Za enega od polimorfizmov v serotoninskem receptorju je ugotovila možno povezanost s samomorom med ženskami. Pomembno je prispevala v asociacijski mednarodni študiji, ki je pokazala, da bi gensko specifična hipermetilacija lahko prispevala k zaviranju izražanja možganskega nevrotrofičnega dejavnika, kar pomeni novo povezavo med epigenetskimi spremembami v možganih in samomorilnostjo. Njene nadaljnje študije so usmerjene v združevanje raziskovalnih izsledkov in podatkov o epigentiki in genotipu ter v njihovo povezavo s samomorom in z določenim psihičnim stanjem. Pridobljeni podatki, ki obsegajo tako fenotip kot tudi genotip, omogočajo celovitejši in globlji vpogled ne samo v samomor temveč tudi v različna psihična stanja, in jih je mogoče povezovati v značilno kombinacijo genotipa in epigenetskih sprememb. Njene raziskave dajejo nove idejne smernice in nabor kandidatnih genov, ki imajo možen vpliv na različna psihična stanja človeka in predstavljajo dober potencial za nadaljnje raziskovanje morebitnih tarč za zdravila.

Dr. Alja Videtič Paska je na področju psihiatrične molekularne biologije in genetike samoiniciativno in uspešno vzpostavila tesno, interaktivno in delovno sodelovanje med številnimi ustanovami doma in v tujini. V razmeroma kratkem obdobju po diplomi, od leta 2004, je ključno prispevala k razvoju popolnoma novega področja v slovenski biomedicini in skupaj s sodelavci v uglednih mednarodnih revijah objavila 15 raziskovalnih člankov, obenem pa tudi večje število preglednih in strokovnih člankov v slovenskih in mednarodnih recenziranih revijah. Do sedaj je že bila izbrana predavateljica na šestih mednarodnih konferencah oz. tujih ustanovah, kar dokazuje njeno prepoznavnost v mednarodnem prostoru. Z delovnim mentorstvom je suvereno in uspešno vodila diplomska dela treh študentov biokemije na FKKT, ki so svoja diplomska dela opravili v laboratorijih Medicinskega centra za molekularno biologijo MF. Gre za odlično, dinamično in samoiniciativno raziskovalko, ki bo v okviru MCMB kmalu zgradila in uveljavila raziskovalno skupino na svojem raziskovalnem področju.

 

Nazaj na seznam nagrajencev