Nagrajenec

Matjaž Zorko

Lapajnetova plaketa, 2012

Prof. dr. Matjaž Zorko, univ. dipl. kem. tehnol, je od leta 1986 univerzitetni učitelj biokemije za dodiplomske in podiplomske študente na Medicinski fakulteti in Fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani. Od leta 2000 kot gostujoči profesor vsako leto posveti lep del svojega pedagoškega časa tudi študentom na Univerzi v Stockholmu. Na Inštitutu za biokemijo Medicinske fakultete v Ljubljani sicer vodi raziskovalno skupino za proučevanje mehanizmov encimov, ki sodelujejo pri prenosu bioloških signalov. Glavna raziskovalna področja skupine so mehanizmi katalize pri holinesterazah in drugih encimih, interakcije G-proteinov z receptorji in peptidi ter študij transporta peptidov skozi celično membrano, kar uresničuje v sodelovanju z različnimi skupinami doma in v tujini.

Prof. dr. Matjaž Zorko že vrsto let deluje v Slovenskem biokemijskem društvu (SBD). S svojim dosedanjim delom je dal pomemben prispevek k današnji identiteti društva. V letih 1998-2006 je bil v dveh zaporednih mandatih predsednik društva in je v tem času skupaj z ostalimi člani Upravnega odbora postavil precej smernic aktivnosti društva, ki jim sledimo še danes. V tem obdobju se je pričela informatizacija društva, mlajši člani SBD so lahko začeli pridobivati finančno pomoč za udeležbo na kongresih, ustanovljeni sta bili terminološka in pedagoška komisija SBD. Skrb za slednji področji se je najbolj plodno izkazala v obliki prevoda sodobnega učbenika biokemije (Boyer, Temelji biokemije; 2005). Po 25 letih (Karlson, Biokemija; 1980) smo tako zopet dobili popoln biokemijski učbenik v slovenskem jeziku. Obdobje njegovega predsednikovanja je bilo obdobje, ko se je ob do tedaj prevladujočih jedrih na področjih biokemije in molekularne biologije začel raziskovalni in pedagoški kader razmeroma hitro, vendar ne dovolj povezano razvijati tudi na številnih drugih univerzitetnih in raziskovalnih ustanovah. Zato je nastajala čedalje večja potreba po aktivnem druženju in sodelovanju raziskovalcev in učiteljev, ki so v tistem obdobju bili še posebno željni povezovanja in uveljavljanja v svetu. Pri tem je SBD kot krovno 'cehovsko' društvo imelo in udejanilo veliko nalogo. Pomembno vlogo pri tem je imel prof. Zorko, ki je leta 1995 predsedoval organizacijskemu odboru Prvega srečanja SBD z mednarodno udeležbo, v Portorožu, pri pripravi Drugega srečanja SBD z mednarodno udeležbo, na Otočcu leta 1997, pa je bil tajnik organizacijskega odbora. Ta dva dogodka sta postala stalnici organiziranih društvenih srečanj, ki so se razvila do te mere, da se povezujejo tudi že s simpoziji nekaterih drugih slovenskih društev.

Prof. Zorko je vedno imel izrazit posluh za slovenski jezik. Ker je zaposlen na Medicinski fakulteti UL, je sam med drugim aktivno sodeloval tudi pri pripravi Slovenskega medicinskega slovarja. Zato je vedno razumel in podpiral delo Terminološke komisije SBD, kot odličen pedagog pa si je zelo prizadeval, da bi v našem prostoru zopet dobili popoln in sodoben učbenik za biokemijo, ki bi bil preveden v materinščino. Kot že rečeno, je bil skupaj s prof. Metko Renko sourednik učbenika Temelji biokemije (Boyer, 2005), ki ga je skupaj z društvenimi sodelavci in pod okriljem SBD tudi prevajal. Sodeloval je tudi pri pripravi drugih društvenih publikacij, npr. zbornika Prvega srečanja SBD in zbornika ob 25. letnici delovanja društva, in tako pomembno prispeval k prepoznavnosti SBD.

Menimo, da je prof. Matjaž Zorko vrsto let pomembno prispeval k razvoju društva. Kot dvakratni predsednik društva se je vedno trudil na različne načine povezovati njegovo članstvo in razvijati prepoznavnost društva. Zaradi vsega naštetega ga Upravni odbor SBD predlaga za dobitnika Lapanjetove plakete za leto 2012.

 

Nazaj na seznam nagrajencev