Nagrajenec

Marko Dolinar

Lapajnetova plaketa, 2011

 

Doc. Dr. Marko Dolinar vrsto let deluje v Slovenskem biokemijskem društvu (SBD). V letih 1998-2001 je bil član Upravnega odbora društva, kjer je deloval kot blagajnik, od leta 2001-2005 pa kot tajnik. To obdobje si bomo zapomnili po informatizaciji društva. Marko Dolinar je pripravil prve spletne strani društva in jih urejal do konca mandata. Pripravil je tudi elektronsko listo za obveščanje članov, ki jo še sedaj uporabljamo za obveščanje članov o društvenih dogodkih, kongresih, razpisanih delovnih mestih, itn. Marko Dolinar je od vsega začetka sodeloval pri delu Terminološke komisije SBD, kjer je pripravil spletno verzijo terminološkega slovarčka in skrbel za njeno ažurnost. Tiskano verzijo smo spoznali danes. Sodeloval je tudi pri pripravi drugih društvenih publikacij, npr. pri prevodu učbenika Biokemija, brošuri o promociji sintezne biologije in zborniku ob 25. letnici delovanja društva, in tako pomembno prispeval k prepoznavnosti SBD. V okviru sodelovanja SBD in britanske Biochemical Society je leta 2002 obiskal univerzi v Newcastlu in Manchestru in o tamkajšnji organizaciji pouka molekularne biologije poročal društvu. Na okrogli mizi o poučevanju biokemije, ki jo je leta 2007 organiziral SBD, je predstavil možnosti, ki jih pri poučevanju ponujajo wiki-strani. Marko Dolinar je društvu tudi posredoval pobudo za ustanovitev Delovne skupine za pripravo vlog za delo z gensko spremenjenimi organizmi, upravni odbor pa ga je imenoval za vodjo te skupine. Skupina je pripravila več kot 120 strani gradiva, ki so članom skupine in njihovim inštitucijam pomagale k lažji in bolj celoviti pripravi vlog za prijavo zaprtih sistemov za delo z GSO v 1. In 2. varnostnem razredu. Ključne dokumente je v obliki zbornika leta 2009 objavilo Ministrstvo za okolje in prostor, med uredniki izdaje pa je bil tudi Marko Dolinar. Razen naštetega je Marko Dolinar sodeloval v organizacijskih odborih več srečanj SBD in bil urednik zbornikov povzetkov. Doc. Dr. Marko Dolinar je vrsto let pomembno prispeval k nemotenemu delovanju društva in aktivno sodeloval v različnih organih in komisijah društva. Zaradi vsega naštetega ga je Upravni odbor SBD predlagal za dobitnika Lapanjetove plakete za leto 2011.

 

Nazaj na seznam nagrajencev