Nagrajenec

Mateja Manček Keber

Lapajnetovo priznanje, 2011


Dr. Mateja Manček Keber že več kot deset let na Kemijskem inštitutu v Ljubljani preučuje molekulske procese, ki so pomembni pri prepoznavanju bakterijskih infekcij pri naravni imunosti.  Pri delu se je osredotočila na človeški protein MD-2, ki je ključen za aktivacijo gostiteljeve nespecifične imunosti ob prisotnosti bakterij.  MD-2 je del TLR-4 signalne poti, ki jo sproži  bakterijski lipoposisaharid, pretirana aktivacija receptorskega kompleksa pa lahko vodi do septičnega šoka, pa tudi do nekaterih kroničnih bolezenskih stanj, kot je ateroskleroza.  Mateja Manček Keber je s sodelavci kot prva identificirala vezavno mesto na MD-2 za bakterijski endotoksin.  Predlagala je strukturni vzorec, ki ga prepozna MD-2 in ki omogoča pripravo novega tipa inhibitorjev preko MD-2 in TLR-4 posredovane signalizacije endotoksina in kroničnega vnetja.  Kasneje je s sodelavci opisala inhibitorne učinke nekaterih naravnih spojih z že znanim protivnetnim delovanjem.  Dokazali so, da se spojine kot so kurkumin ali taksol vežejo na MD-2 in preprečijo sintezo posrednikov vnetja ob aktivaciji z LPS. V zadnjih letih je dr. Mateja Manček Keber usmerila svoje raziskave na področje sterilnega vnetja in oksidativnega stresa. Značilnost takšnih poškodb je povečana peroksidacija fosfolipidov, ki so se sposobni sproščati v krvni obtok v obliki mikroveziklov. Ti lahko predstavljajo ligande za kompleks receptorjev TLR-4/MD-2 in sprožijo izražanje provnetnih citokinov. Do sedaj so dokazali, da mikrovezikli, izolirani iz krvne plazme bolnikov z revmatoidnim artritisom, ne pa zdravih oseb, aktivirajo receptorski kompleks. Rezultate raziskovalnega dela je Dr. Mateja Manček Keber do sedaj objavila v  13. znanstvenih člankih v uglednih revijah z dejavnikom vpliva, ki že izkazujejo preko 180 citatov. Uporabnost njenih raziskav izkazuje tudi podeljen patent, sodelovala je tudi kot inštruktorica v študentskih ekipah iGEM.

 

Nazaj na seznam nagrajencev