Nagrajenec

Roman Jerala

Lapajnetova nagrada, 2011

Prof. dr. Roman Jerala je vodja Laboratorija za biotehnologijo na Kemijskem inštitutu in predavatelj na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani. S svojimi raziskavami posega na različna področja, kot so biotehnologija, imunologija, farmacija in v zadnjem času tudi sintezna biologija. Z inovativno uporabo širokega nabora biokemijskih, imunoloških in strukturnih metod raziskuje osnovne mehanizme naravne imunosti in konformacijskih bolezni, spoznanja pa skuša uporabiti za razvoj novih zdravil. V zadnjem času je zelo uspešen predvsem pri raziskavah kompleksnega mehanizma delovanja TLR receptorjev, ki so bistveni element prirojene imunosti in so ključni za vrsto bolezenskih procesov od virusnih in bakterijskih infekcij do ateroskleroze in raka. Odkril je nekatere proteine, ki sodelujejo pri prenosu signala preko TLR receptorjev, za nekatere pa je pokazal povezavo med strukturo in funkcijo. Na osnovi rezultatov teh raziskav je omogočil načrtovanje terapij pri avtoimunih boleznih in razvoj novih protivirusnih učinkovin. Veliko je dosegel tudi pri študiju prepoznavanja in nevtralizacije bakterijskih endotoksinov, s čemer je omogočil razvoj novih antimikrobnih učinkovin, ki jih je tudi tako modificiral, da lahko prodrejo v celico, kar je pogoj za njihovo učinkovito delovanje. Študiral je tudi bakterijske giraze in njihove inhibitorje, kar potencialno tudi vodi do novih antimikrobnih zdravil. V celoti je objavil 96 znanstvenih člankov, v veliki večini v uglednih tujih revijah, ki so bili doslej že več kot 2000-krat citirani, številna pa so tudi njegova vabljena predavanja na znanstvenih srečanjih in uglednih univerzah po vsem svetu. Svoje raziskave prenaša v praktično uporabo, saj so nekatere njegove razvite učinkovine (gre večinoma za antimikrobne peptide in acilirane peptide ter peptidomimetike) že v fazi predkliničnih testiranj, s tremi patentnimi prijavami in 11 patenti pa jih je tudi ustrezno zaščitil. Tudi njegovo pedagoško delo je impresivno. Pod njegovim mentorstvom je bilo opravljenih 23 diplom, dva magisterija in 13 doktoratov. Številna od teh del so bila nagrajena s Krkino, Prešernovo ali Samčevo nagrado. Še posebno pa je znan kot mentor in vodja študentskih ekip, ki so večkrat izredno uspešno sodelovale na tekmovanjih iGEM (t.j. International Genetic Engineered Machines), ki jih organizira MIT, ZDA. S temi ekipami, v katerih so sodelovali študenti Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, Biotehniške fakultete in Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, je v konkurenci ekip iz najuglednejših svetovnih univerz dosegel dve veliki nagradi, eno prvo nagrado in eno zlato medaljo. Tako je našo znanost, pa tudi pedagoško delo, močno mednarodno uveljavil. Poleg teh in drugih zgoraj omenjenih nagrad je prof. dr. Roman Jerala tudi dobitnik Sokratovega priznanja, priznanja Prometej, Preglovega priznanja ter Zoisove nagrade za vrhunske dosežke v znanosti. Na osnovi vsega tega je bila komisija soglasnega mnenja, da si prof. dr. Roman Jerala nedvomno zasluži Lapanjetovo nagrado.

 

Nazaj na seznam nagrajencev