Nagrajenec

Toni Petan

Lapajnetovo priznanje, 2010

Doc. Toni Petan se je že v casu svoje doktorske naloge pricel ukvarjati z encimskim delovanjem fosfolipaz A2 (PLA2), predvsem tistih, ki se nahajajo v modrasovem strupu. Svoje pridobljeno znanje je dodatno poglobil z vecmesecnim raziskovalnim delom v laboratoriju prof. dr. Michaela H. Gelba z Univerze Washington v Seattlu, ZDA, kjer se je seznanil z najmodernejšimi metodami proucevanja kataliticnega delovanja teh pomembnih membransko aktivnih encimov. Tudi po doktoratu je najprej nadaljeval z raziskavami na podrocju nevro- in miotoksicnih kacjih PLA2 ter njihovih encimsko neaktivnih homologov. Med drugim je ugotovil, da so PLA2-miotoksini z Lys49 ali Ser49 (namesto Asp49) v evoluciji izgubili sposobnost vezave kofaktorja kalcijevega iona, in z njo povezano encimsko aktivnost, z manjšimi spremembami v kalcijevi vezavni zanki. Pri tem preostali del strukture, ki je sicer vkljucen v kataliticni mehanizem, ni bil prizadet. V razvoju takšnih encimsko neaktivnih sPLA2 je prišlo do dodatnega povecanja sposobnosti poškodovanja fosfolipidnih membran, ki ni odvisna od encimske aktivnosti. Pomembno je tudi prispeval k novejšim študijam molekulskega mehanizma delovanja nevrotoksicnih PLA2 in interakcijah nekaterih od teh, kot tudi homolognih sesalskih PLA2, s citosolnim proteinom kalmodulinom, pri cemer slednji, kot kaže, deluje kot nespecificni aktivator in stabilizator encimskega delovanja PLA2.

Po doktoratu je dr. Toni Petan eno leto raziskovalno delal pri prof. dr. Arthurju J. Sytkowskem na Harvard Medical School v Bostonu, ZDA, kjer se je ukvarjal s celicnimi raziskavami vloge selen-vezavnega proteina SP56 in proucevanjem raka dojke. Predvsem v zadnjem casu pa se podrobneje posveca študiju vloge in delovanja endogenih, sesalskih PLA2 pri nekaterih rakastih spremembah, še zlasti pri raku dojke. Pri omenjenih raziskavah sodeluje z uglednima tujima strokovnjakoma s podrocja PLA2, že omenjenim prof. Gelbom z washingtonske univerze in dr. Gerardom Lambeaujem s CNRS in Univerze v Nici Sophia Antipolis, Francija.

Je avtor 8 objavljenih SCI-clankov z nadpovprecnim faktorjem vpliva, ima 59 citatov, od teh preko 30 cistih, in vec kot 20 prispevkov, tako plakatov kot predavanj, z domacih in mednarodnih znanstvenih strecanj.

Toni Petan je docent na Univerzi v Novi Gorici in od leta 2009 nosilec in predavatelj dodiplomskih predmetov Biokemija in Toksinologija. Je tudi delovni mentor pri vec diplomskih in podiplomskih nalogah. Za Tonija Petana so pri njegovem raziskovalnem delu znacilni poglobljen in zavzet odnos do znanosti, natancnost in odlicna sposobnost komunikacije, kot tudi nenehna in nesebicna pripravljenost pomagati sodelavcem.

Doc. dr. Toni Petan je eden od vrhunskih mlajših raziskovalcev pri nas z narašcajoco mednarodno odmevnostjo, ki ga odlikujeta predvsem njegova velika raziskovalna vnema in prijateljski odnos do ostalih kolegov. Zato si po našem mnenju zasluži, da prejme letošnje Lapanjetovo priznanje SBD.

 

Nazaj na seznam nagrajencev