Nagrajenec

Tamara Lah Turnšek

Lapajnetova nagrada, 2010

Dr. Tamara Lah Turnšek se vec kot 30 let ukvarja s sistematicnimi raziskavami fiziološke vloge proteinaz v razlicnih bolezenskih stanjih, Od leta 1985 dalje se je preusmerila predvsem na raziskave raka, preucuje tako mehanizne nastanka kot možnosti zdravljenja rakavih obolenj. Skupaj s sodelavci je objavila preko 115 originalnih znanstvenih del – clankov, preglednih clankov in poglavij v knjigah v uglednih mednarodnih znanstvenih revijah. Njena dela se zelo odmevna, saj izkazuje preko  1760 cistih citatov.

Rdeca nit raziskav dr. Tamare Lah  je proteoliza, bolj specificno lizosomski katepsini, podrocje, s katerim se je seznanila in pridobila prve izkušnje pri raziskovalnem delu na Odseku za biokemijo Instituta Jožef Stefan. V svojem doktorskem delu o proteinski strukturi aspartatnega katepsina D,je dokazala, da se zaradi avtolizne aktivacije prekurzorja ta proteaza ne more reverzibilno denaturirati. V tem obdobju je s sodelavci odkrila tudi nov nov encim katepsin S, za katerega se je kasneje pokazalo, da igra izredno pomembno vlogo v imunskem odzivu pri procesiranju antigenov ter pri ateroskleroznih spremembah ožilja.

V okviru podoktorskega izpopolnjevanja na Medicinski fakulteti Univerze Wayne State v Detroitu (Michigan, ZDA) v letih 1985-1987 se je aktivno in samostojno vkljucila v raziskovalno delo na podrocju proteolize pri raku. Sprva je proucevala vlogo proteinaz, še posebej lizosomskih katepsinov B in L ter njihovih inhibitorjev, stefinov A in B, v napredovanju raka na dojki. Med prvimi je dokazala, da sintetski in naravni proteinski inhibitorji cisteinskih proteinaz zavirajo in vitro invazijo nekaterih tumorskih celic. Dokazala je tudi, da so zvišane aktivnosti cisteinskih proteinaz lahko pomembne za napoved recidiva pri pacientkah s karcinomi  dojke, kasneje je študijo razširila na bolnike  s pljucnimi in možganskimi tumorji. Ti rezultati so tudi najbolj odmevni, saj so odprli novo podrocje raziskav uporabnosti proteaz in inhibitorjev v diagnozi in zdravljenju rakavih obolenj, raziskave na tem podrocju pa prof. Tamara Lah Turnšek   zelo uspešno nadaljuje tudi danes.
 
Poleg raziskovalnega podrocja izkazuje prof. dr. Tamara Lah Turnšek odlicnost tudi na drugih podrocjih. Zelo velik je prispevek k uveljavitvi naše znanosti v tujini s sodelovanjem z tujimi institucijami, vodenjem mednarodnih projektov, vabljenimi predavanji, in organizacijo mednarodnih konferenc. Veliko je naredila za popularizacijo znanosti v Sloveniji,  usmerjala je znanstveno politiko in uspešno sodelovala pri univerzitetnem študiju na Univerzi v Ljubljani in Podiplomski šoli Jožefa Stefana, med drugim je bila mentorica osmim doktorandom.

Prof. dr. Tamara Lah Turnšek je vrhunska raziskovalka, ki si je s svojim delom pridobila velik mednarodni ugled, zanjo  je znacilna velika raziskovalna vnema in  osebna eticnost, predvsem pa topel odnos do sodelavcev, zato zasluži, da ji Slovensko biokemijsko društvo  podeli Lapanjetovo nagrado.

 

Nazaj na seznam nagrajencev